Editorial PSIARA: Gener de 2017

Engeguem un nou any que sense dubte serà controvertit per tot allò extern a nosaltres però que ens afecta a dins i que estem vivint com a simples espectadors sense poder exercir cap influència més que la queixa o la preocupació. Com que no podem quedar aturats per la incertesa, comencem a casa nostra amb un projecte troncal que acabarem de consolidar al llarg d’aquest trimestre. Es tracta d’una implementació que pretén millorar la gestió i la comunicació bidireccional entre els col·legiats/des i el COPC, que fins ara no havíem pogut dur a terme amb l’eficàcia esperada.

A principis d’any, hem obert nova pàgina web i operem amb la nova plataforma de gestió col·legial. Després de mesos d’esforç continuat i de treball intens, hem actualitzat i modernitzat el sistema de gestió col·legial. A partir d’ara des de l’àrea privada, accedint-hi com a col·legiats/des, tindreu tots els serveis a l’abast i podreu realitzar totes les gestions de manera més àgil i autònoma: inscripció als cursos, reserves de documents, modificació de dades personals, cites amb els assessors, adscripció a seccions o grups de treball o descàrrega de certificats. Caldrà però un procés d’adaptació i afinament de l’eina i, en conseqüència, és possible que calgui una mica més de paciència. Per aquest motiu us demanem la vostra col·laboració. Qualsevol comentari o suggeriment serà ben rebut i, així, entre tots, aconseguirem que
les eines del COPC siguin competitives i útils per a tots els col·legiats/des.

Com en tot procés de canvi d'eines de gestió d’una organització, estem davant d’un projecte viu i que encara ha de créixer molt i que s’autorenovarà per si mateix, cosa que evitarà haver de començar de nou.

Aquest primer trimestre, entre altres activitats, hem posat en funcionament la primera edició d’un projecte del programa de la Junta de Govern que finalment veu la llum:  l’Escola de Pràctica Professional de Psicologia, que s’inicia amb el Curs d'Especialització en Psicologia del Treball i de les Organitzacions. L'objectiu d'aquesta formació no només és millorar l'ocupabilitat dels participants, sinó també garantir una millor projecció professional mitjançant una experiència laboral que els permeti aplicar la formació universitària en entorns reals. En total són 95 hores teòriques i un màxim de 860 hores pràctiques en empreses de l'àmbit de la psicologia del treball i les organitzacions, on els participants desenvoluparan les competències professionals necessàries per exercir en un futur en aquest àmbit d'intervenció.

Cal recordar, també, la recent inauguració de l’emblemàtica nova seu de la Delegació de Girona, així com el fulgurant èxit del Psicurt impulsat per la Delegació de Tarragona. A la vegada, hem incrementat el número de professionals acreditats per revisió d’armes i selecció del conveni amb l’ISPC i hem finalitzat el reciclatge dels col·legues acreditats per a la recuperació del carnet de punts.
Hem arribat a la conclusió que la millora d’una organització com la nostra sempre requerirà quelcom més, per tant el lema “molt per fer” és l’objectiu també per part de la excel·lent, i força renovada, plantilla administrativa del COPC.   

Hem mencionat aquí, únicament, dos nous projectes significatius que es posen en marxa però són uns quants més. Necessitem el vostre suport i la vostra proximitat per confirmar els avanços i detectar les carències. Us animem doncs a fer-nos arribar les vostres reflexions que ens enriquiran com a professionals i persones.


Ricard Cayuela i Dalmau
Vicedegà 1r del COPC
Coordinador de la revista digital Psiara