El 21 d’octubre, el Grup de Treball de Psicoanàlisi amb nens va realitzar una jornada amb el Dr. Robert Lévy, psicoanalista francès, autor de dos llibres: Un deseo contrariado i Lo infantil en Psicoanálisis. El Dr. Lévy té una àmplia experiència en el treball psicoanalític amb infants, és investigador i docent amb reconeixement internacional.

El nen de l’actualitat  es troba amb importants canvis familiars i socials en relació amb la infància d’un altre temps. Viu i s’enfronta a diferents situacions de parentalitat. El seu món està poblat de potents estímuls externs: imatges, publicitat, dibuixos animats, vídeos... sovint  presentats d’una manera massa real, cosa que afecta al seu psiquisme, que no sempre està preparat per rebre’ls.  Les vicissituds vitals  en  l’infant, així  com  els  esdeveniments
traumàtics, el trasbalsaran en funció de les seves capacitats de metaforització, en funció de com els pugui processar. La capacitat per elaborar les vivències susceptibles d’afectar-lo estan relacionades directament amb el desenvolupament de la seva capacitat simbòlica.

El Dr. Lévy ha aprofundit en els processos de formació del psiquisme en l’infant, posant especial èmfasi en la formació de la instància simbòlica i la capacitat de metaforització; capacitats de cabdal importància perquè pugui prendre distància de l’embat de les pulsions. El desenvolupament de la capacitat simbòlica és complex. El seu grau de desenvolupament té una repercussió directa en el procés de socialització i en els aprenentatges escolars. La instància simbòlica també es relaciona estretament amb el procés de repressió i, consecutivament, afecta el desenvolupament dels nostres infants. Robert Lévy va exposar aquests difícils conceptes d’una manera clara, il·lustrant-los amb vinyetes clíniques.

Valorar el moment estructural del nen ens ajuda a calibrar la gravetat dels diferents símptomes. Els conceptes desenvolupats pel Dr. Lévy són eixos teòrics ineludibles per a tots els professionals que tinguin responsabilitat davant dels infants. El Grup de Treball de Psicoanàlisi amb nens té interès a continuar desenvolupant aquesta línia de treball.

  

Mercè Collell

Col. 2482