Junta general ordinària i extraordinària de col·legiats i col·legiades, 18 de desembre de 2017

 

El passat 18 de desembre de 2017 es va celebrar la Junta General ordinària i extraordinària de col·legiats i col·legiades a la sala d’actes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

A la primera trobada es va aprovar l’acta de la Junta General anterior (extraordinària del 24 d’abril de 2017) i les reformes dels articles 16 i 103 dels estatuts del COPC. La reforma de l’article 16 fa referència a la pèrdua de la condició de col·legiat. A partir d’ara, quan un col·legiat es vulgui donar de baixa, aquesta serà efectiva en la data que indiqui la persona interessada. La reforma de l’article 103 incorpora que les  sancions  econòmiques  als  col·le-
giats que vulnerin el codi deontològic es graduïn en funció de la gravetat de la o les faltes comeses i s’adeqüin a allò que estipula la llei. Així, les sancions lleus es penalitzaran fins a 1.000 €, les greus, entre 1.001 i 5.000 € i les molt greus, de 5.001 a 50.000 €.

Finalment, en aquesta sessió es va ratificar la creació de la Comissió de Psicoanàlisi. El degà del COPC, Josep Vilajoana, va destacar que fins al moment, al COPC, no s’havia plantejat disposar d’una estructura interna per una orientació teòrica. El seu interès rau en la voluntat d’aprofundir en la línia de treball pròpia i, alhora, fomentar el diàleg transversal, tant intern com extern, com una manera útil de pensar per a la societat. També va voler ressaltar que la Junta de Govern actual del COPC ha estimulat l’intercanvi professional des de la transversalitat, que no és un objectiu fàcil ni senzill. La finalitat és que les diferents orientacions puguin treballar fluidament i que la creació d’aquesta comissió així ho afavoreixi.

En el torn de la Junta General ordinària es va aprovar l’acta de la junta general anterior (ordinària del 24 d’abril de 2017). Es va presentar l’informe de la Junta de Govern, el recull d’accions de maig a desembre de 2017 i es van aprovar els pressupostos per a l’any 2018 i les assignacions de la Junta de Govern per al mateix any.

Les accions que es van destacar sobre la Junta de Govern van ser: la celebració de 14 reunions de junta, 13 ordinàries i 1 extraordinària; la presa de 106 acords; 7 tramitacions sobre intrusisme; 3 provinents del Defensor del col·legiat; assistència a 102 actes institucionals; 64 temes d’aprovació urgent; 29 acreditacions professionals realitzades; atorgament de 4 segells de formació i renovació de 9; signatura de 4 convenis i 13 col·laboracions.

A banda, es segueix avançant en qüestions poc visibles però força dificultoses, com són el programa de gestió col·legial i la plataforma web.

Un altre tema rellevant ha estat la creació de la Comissió Sanitària que en aquest darrer període ha culminat la seva producció. Les seves propostes, que s’han fet juntament amb les universitats i les societats científiques, tindran recorregut amb l’objectiu d’aconseguir millors espais a la sanitat pública.

El COPC, a més, està vinculat a moltes iniciatives ciutadanes: Acord ciutadà, Comitè d’ètica, Psicoxarxa, Pla Salut Mental de Barcelona, Memòria i Trauma, etc. Relacions molt sòlides i que es continuen treballant.

Per acabar, es va fer referència a l’actuació dels col·legiats i col·legiades del COPC davant els atemptats de Barcelona i Cambrils, destacant la molt bona feina feta. Els psicòlegs treballem amb el conflicte perquè és la professió que hem escollit i també ens hi podem vincular de manera altruista. A mesura que la nostra tasca es demandada i reconeguda cal compensar-la també econòmicament. La pràctica de la psicologia és una professió i, per tant, continuarem “barallar-nos”, també l’any vinent, perquè més enllà de l’altruisme se’ns consideri al mateix nivell que tots els que, com a professionals, compleixen la seva tasca.

A continuació es van presentar els pressupostos, de línia continuista, tal i com s’han plantejat en els darrers anys. L’increment de col·legiats ha estat moderat i es treballarà perquè aquesta xifra augmenti. L’objectiu del pressupost és implementar-lo en accions perquè els col·legiats i col·legiades obtinguin serveis i avantatges que repercuteixin favorablement en el seu exercici professional. És a dir, es tracta de cercar l’equilibri entre el servei i la qualitat. La principal característica de l’any vinent és la partida destinada a la celebració de les eleccions.

En acabar les trobades, el Cor del COPC va oferir el ja tradicional concert de Nadal. Van interpretar un total de 9 peces de tradició nadalenca com El Noi de la Mare, Fum, Fum, Fum o We wish you a Merry Christmas. L’actuació, acompanyada de piano, va mostrar el treball realitzat durant totes les setmanes d’assaig i va deixar molt bones sensacions entre tots els assistents que, fins i tot, es van sumar a cantar alguna de les tonades.

La propera actuació del Cor del COPC serà el diumenge, 21 de gener de 2018, al monestir romànic de Sant Pau del Camp de Barcelona.

L’assemblea va finalitzar passades les 22 hores amb un càtering que els assistents van degustar amb satisfacció. Moment que es va aprofitar per brindar per un millor 2018.