Editorial Psiara gener 2018

 

Cada nou any, suposa un nou horitzó que afrontem amb multiplicitat de noves experiències i emocions viscudes. Es tracta d’un moment de trànsit que ens permet reflexionar sobre les vivències dels darrers dotze mesos i afrontar  els que  venen amb  una energia renovada  i projectes engrescadors. El  2018  esdevindrà  un  any  de 

canvis per al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Seguirem la finalització del mandat actual, de la Junta de Govern, i participarem en l’inici del nou equip, que liderarà la propera implementació estratègica del COPC, dirigida en dues vessants : A.- optimitzar serveis facilitadors de l’exercici professional, B.- impulsar un augment exponencial de la nostra intervenció en els diferents espais públics,  on se’ns reclama cada vegada amb més intensitat. Serà el  moment  també  d’agrair, des de la 
professió, el treball i la feina feta per la Junta de Govern i de desitjar el millor als nous membres entrants, així com també a tots els representats de les delegacions i les seccions del Col·legi que es renovaran enguany.

Cal començar doncs el 2018 amb entusiasme, cercant allò que suposa una construcció positiva. El COPC seguirà consolidant propostes formatives que cerquen la inserció laboral en el marc de la Escola de Pràctica Professional, amb dues edicions de pràctica en Psicologia de les Organitzacions i del Treball, i enguany abordant la pràctica en Psicologia de l’Educació. Així, el curs d’expert en psicologia d’emergències i catàstrofes, sempre molt ben acollit, obrirà la seva setena edició. Estrenarem novetats com el curs en Escenocoaching o el curs d’Oposicions d’especialitat orientació educativa. Acompanyaran aquestes iniciatives, diversitat d’activitats: cursos, tallers, conferències, taules rodones que organitzen les Seccions, les Delegacions i els Grups de Treball del COPC. Us animo, doncs, a consultar la pàgina web i el Programa d’Activitats Formatives i a participar en les diferents propostes que de ben segur seran del vostre interès.

Seguirem insistint en la defensa de la professió i en el reconeixement dels mèrits i de les bones pràctiques dels col·legiats i col·legiades. No podem permetre que les pseudociències o els cursets de cap de setmana en psicologia arrelin en l’entorn de la ciutadania i, per tant, continuarem implementant les mesures i recursos necessaris perquè la població no caigui en el parany de cures fantasmes que, finalment, poden ser serioses amenaces per a la pròpia salut. Tots hauríem de vetllar per l’òptim desenvolupament de la professió i denunciar aquelles ofertes enganyoses que la posen en risc.

Farem doncs que aquest 2018 sigui un any ple de projectes i iniciatives, que contribueixin a fer de la Psicologia una disciplina reconeguda i apreciada, que englobi tots els entorns on ha de ser, i assoleixi a la vegada, l’oportunitat per fer créixer la institució i els nostres col·legiats i col·legiades, com els professionals competitius que la nostra societat requereix. Molta feina feta, i molta, encara, per fer.

 

Ricard Cayuela i Dalmau

Vicedegà 1r del COPC
Coordinador de la revista digital Psiara