TÍTOL

 

LA CONCEPTUALITZACIÓ DE LA PSICOLOGIA COACHING I LA PRESÈNCIA DEL COACHING EN LES UNIVERSITATS

 

AUTOR

¹Lugo, O.

¹Grupo de Investigación Organización, Persona y Cambio (FPCEE Blanquerna – URL).

 

AGRAÏMENTS

² Secció de Psicologia Coaching del COPC

²Secció de Psicologia Coaching del COPC

 

RESUM

Aquest és un treball de conceptualització de la Psicologia Coaching, la qual és una subdisciplina de la Psicologia, que està experimentant un fort creixement en aquests darrers anys, tant a nivell internacional com a nivell autonòmic, i amb una forta presència i vinculació amb el COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya), concretament amb la Secció de Psicologia Coaching. 

Els elements que demostren el seu fort desenvolupament, serien la celebració del Congrés Internacional de Psicologia Coaching a Barcelona l’11 i 12 d’octubre del 2011 (Infocop Online, 2016); també la organització del taller “Psicologia coaching de la salut: aplicant estratègies i tècniques cognitiu-conductuals”, al 2013, impartit pel Dr. Stephen Palmer, un dels màxims difusors de la Psicologia Coaching a nivell mundial (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya Psicologia Coaching en el COPC,2016); a més a més, la formalització de l’Acreditació d’Expertesa en Psicologia Coaching dins del COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya Acreditació d'Expertesa en Psicologia coaching, 2016), i l’organització dels premis biennals de Psicologia Coaching (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya Premis Psicologia Coaching, 2016). 

Aquest article mostra la conceptualització de què és la Psicologia Coaching a partir del seu naixement, fent ús de les bases de dades de les diferents revistes de la subdisciplina, de les publicacions i bibliografies especialitzades en l’àmbit. 

El propòsit del present article es exposar aquesta nova metodologia científica i així poder col·laborar en el seu estudi i reconeixement, promovent futures investigacions.
 

PARAULES CLAU: Psicologia Coaching, conceptualització teòrica, subdisciplina de la Psicologia. 

 

CONTACTE

Oriol Lugo Real

oriollr1@blanquerna.url.edu

FPCEE Blanquerna – URL

C/ del Císter, 34, (Barcelona, 08022) 


EL NAIXEMENT DE LA PSICOLOGIA COACHING 

En la dècada del 2000 al 2010 la industria del Coaching ha crescut ràpidament i ha aparegut en una gran número de països amb estudiosos i practicants que demanen una professió del Coaching amb la seva pròpia identitat, amb els límits clars i un únic cos de coneixement (Hamlin, Ellinger & Beattie, 2008). La falta d’investigació i de criteris científics dificulta la seva professionalització (Benneth, 2006). 

Tot i que el Coaching pot aplicar-se a diferents àmbits, com l’esfera personal, o en els esports, el fet de tenir una bona acceptació en el camp de les empreses i organitzacions ha estat un dels factors que ha generat a la vegada l’expansió de la seva indústria i que tanmateix remarqués la falta de recerca científica que el legitimés. 

Dins dels objectius del Coaching i una de les seves raons d’existència actualment en la societat, és la d’oferir un servei que permeti millorar el rendiment de les persones (Villa i Caperán, 2010). Un procés de Coaching en el qual no s’aporta una millora substancial al coachee, està faltant a la seva validesa i fiabilitat metodològica. És per aquesta raó que sorgeix la necessitat d’un reconeixement oficial de les institucions públiques. Tot i això, existeixen un gran número d’entitats privades que s’erigeixen com a certificadores de qualitat del Coaching i que ofereixen cursos o llicències de dubtosa oficialitat (Villa i Caperán, 2010). Per aquest motiu es pretén donar rigorositat a la formació en Coaching com a disciplina científica i es comença a introduir en cursos, màsters, o postgraus vinculats o inscrits a les facultats de Psicologia de les universitats espanyoles. 

A continuació, es presenta una recopilació de les principals titulacions vinculades amb el Coaching tant pel que fa a les universitats o escoles de negocis a nivell mundial i a Espanya. Entenent que hi ha molts països que poden disposar de facultats o escoles de negocis on es cursin estudis vinculats amb el Coaching s’han seleccionat les que tenen un major impacte en la comunitat del Coaching i de la Psicologia Coaching.
 

Taula 1

Les universitats o escoles de negocis internacionals on es cursen estudis de Coaching

Tipus de centre

Nom de l’institució

 

Nom de la formació

 

Universitat

“The University of Sydney”, (2016)

Master of Science in Coaching Psychology

Universitat

“Institute of Continuing Education”, (2016)

Coaching and Leadership courses

Universitat

Centre for Human Relations and Community Studies”,

(2016)

The Professional and Personal Coach Certification

Universitat

“Institute for Transformational Leadership”, (2016)

Programa de Leadership Coaching

Universitat

“BBW-Hochschule University of Applied Science”, (2016)

Programa de Màster Coaching, Leadership, and Change Management

Escola de Negocis

“Hautes Etudes Commerciales”, (2016)

Màster Executiu de Consulting and Coaching for Change

Universitat

“Università Degli Studi Roma Tre”, (2016)

Màster de Coaching and Complexity Management

Escola de Negocis

“Graduate School of Business”, (2016)

Programes de Coaching

Resum de les principals formacions oficials de Coaching a nivell internacional segons si es tracta d’Universitats (6) o Escoles de Negocis (2).

Elaboració pròpia.

 

Taula 2

Les universitats o escoles de negocis a nivell d’Espanya on es cursen estudis de Coaching

Tipus de centre

Nom de l’institució

Nom de la formació

Universitat

Blanquerna Universitat Ramon Llull, (2016)

Títol d’Expert Universitari en Psicologia Coaching

Escola de Negocis

Barcelona School of Management, (2016)

Postgrado en Coaching Ejecutivo y Personal

Universitat

IL3 Instituto de Formació Continua,. (2016)

Máster en Inteligencia Emocional y Coaching en el Entorno Laboral

Universitat

Universitat Autònoma de Barcelona, (2016)

Máster en Coaching Sistémico

Universitat

Universitat Internacional de Catalunya, (2016)

 

Posgrado Executive Coaching: Liderazgo Estratégico Empresarial

Universitat

Universitat Oberta de Catalunya, (2016)

Máster de Empleo y mercado de trabajo: intervención y coaching en el ámbito laboral

Universitat

Universitat Rovira i Virgili, (2016)

Diploma de Especialización en  Coaching

Universitat

Universitat Abat Oliva CEU, (2016)

Postgrado en Psicología y Coaching en el deporte

Escola de Negocis

Euncet Business School, (2016)

Máster Internacional en Coaching & Business

Escola de Negocis

EADA Business School, (2016)

 

Máster Internacional en Liderazgo y Coaching Organizativo

Escola de Negocis

EAE Business School, (2016)

Máster en Desarrollo Directivo, Inteligencia emocional y Coaching

Universitat

Universidad Autónoma de Madrid, (2016)

Máster en Coaching Profesional

Universitat

Universidad Nacional de Educación a Distancia, (2016)

Máster y Experto Universitario en Psicología del Coaching

Universitat

Universidad Complutense de Madrid, (2016)

Programa Superior de Coaching Psychology

Universitat

Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros (2018)

 

Experto Universitario en Psicología y Coaching

Resum de les principals formacions oficials de Coaching a Espanya segons si es tracta d’Universitats (11) o Escoles de Negocis (4).

Elaboració pròpia. 

Un altre aspecte important és que la metodologia del Coaching ha estat impulsada per professionals de camps no inscrits dins de la Psicologia, per exemple a Espanya segons Bacás i Salinas (2012) un 22% dels coaches disposaven d’una titulació acadèmica de Ciències, Enginyeries, Medicina i similars, i un 38% disposava d’altres estudis universitaris. A més a més, les principals associacions i organitzacions de coaches estan obertes a acceptar, acreditar i a certificar a professionals de tota mena de camps o professions, generant un creixement poc regularitzat tant pel que fa al valor científic dels processos com de les capacitats i competències dels seus practicants, si ho comparem amb les formacions de l’àmbit de la Psicologia. 

Els professionals de la Psicologia han estat absents en aquest procés d’aportació de valor científic i de regularització del Coaching, per exemple, la primera Unitat de Psicologia Coaching en una universitat, es va establir l’any 2000 a Sydney, oferint el primer postgrau en Psicologia Coaching (Palmer i Whybrow, 2008). A nivell europeu, l’establiment de l’Unitat de Psicologia Coaching a la City University de Londres es va produir l’any 2005. Si ho comparem amb la fundació de la principal associació de Coaching a nivell mundial, la “International Coach Federation” (ICF), aquesta es va establir l’any 1995 (ICF International Coach Federation History, 2015) fent-se així palesa la diferència del temps en la regularització del sector del Coaching i destacant un avantatge clar de les institucions amb una falta de base o fonaments científics propis de la Psicologia. 

En l’actualitat els psicòlegs cada vegada més estan aportant coneixements i s’estan implicant en la regularització del Coaching. Els psicòlegs tenen molt que oferir a la comunitat internacional de professionals del Coaching (Grant i Cavanagh, 2007). Algunes de les principals aportacions serien: un model de pràctica científica, entrenament dels professionals en la pràctica de la ciència comportamental, en l’ètica del servei als clients, una tradició de recerca bàsica i aplicada com a fonament per la pràctica (desenvolupament d’una base sòlida de recerca i amb experts que efectuïn revisions a llarg termini) i la base de coneixement teòric i pràctic construït per més d’un segle (els psicòlegs disposen d’un coneixement expert en l’assistència als clients a l’hora de treballar aspectes que requereixen un desenvolupament cognitiu o emocional; o en la comprensió de les dinàmiques grupals). Grant i Cavanagh (2007) remarquen que el desenvolupament d’una qualificació de professional especialista en la Coaching Psychology, amb un model similar a les qualificacions que existeixen a nivell de la Psicologia clínica, organitzacional o forense, permetrà l’establiment clar i reconegut d’un nou nínxol per a la Coaching Psychology, tant pel que fa als psicòlegs com pels clients. 

 

CONCEPTUALITZACIÓ TEÒRICA DE LA PSICOLOGIA COACHING

Amb l’establiment de la “Coaching Psychology Unit” (Unitat de Psicologia Coaching) a Sydney l’any 2000 per part d’Anthony Grant, s’inicia el procés de creació de la línia de treball de la “Psicologia Coaching” (Grant i Cavanagh, 2007), i les bases psicològiques del Coaching es posen en estudi i es formalitza l’acreditació de psicòleg coach. La “Coaching Psychology” pot ser definida (Grant, 2006; Grant i Cavanagh, 2011) com una branca de la Psicologia que s’ocupa de l’aplicació sistemàtica de la ciència comportamental per a la millora de l’experiència viral, el rendiment laboral i el benestar dels individus, grups i organitzacions. Es centra en facilitar la consecució dels objectius, en millorar el creixement i el desenvolupament personal i professional dels clients en la seva vida personal i en l’àmbit del treball. No es dirigeix a tractar directament casos clínicament significatius de malalties mentals o nivells anormals de malestar. 

La “Coaching Psychology” gaudeix d’una creixent acceptació i implantació a nivell internacional, si be els referents bàsics en el seu desenvolupament es troba a Gran Bretanya i a Austràlia. En aquests països és on van sorgir els primers grups de treball sobre el tema: el “Special Group in Coaching Psychology” (SGCP), de la “British Psychological Society” (The British Psychological Society Special Group in Coaching Psychology, 2016) o el “Interest Group in Coaching Psychology” (IGCP) de la “Australian Psychological Society” (Australian Psychological Society Coaching Psychology, 2016). La creació de diferents revistes científiques especialitzades, com “The Coaching Psychologist” de la “The British Psychological Society” (The British Psychological Society The Coaching Psychologist, 2016) i la la revista internacional “International Coaching Psychology Review (The British Psychological Society International Coaching Psychology Review, 2016), demostren el desenvolupament i validació a nivell mundial, a més a més, de la seva consolidació com a subdisciplina amb requisits i bases científiques. 

Però més enllà de les publicacions, potser una de les fites principals en la consolidació de la Coaching Psychology va ser la constitució d’una societat internacional. Aquesta societat reb el nom de la “International Society for Coaching Psychology (International Society for Coaching Psychology History, 2016). 

Aquesta mateixa organització de referència, la “International Society for Coaching Psychology” (2012) defineix la Psicologia Coaching com un procés per a millorar el benestar i el rendiment en la vida personal i en els àmbits del treball, sostingut per models de Coaching basats en teories i enfocaments psicològics. L’element principal en aquesta nova perspectiva consisteix en tenir presents totes les bases teòriques i pràctiques de la Psicologia. Així mateix, aquesta organització vetlla per a la bona pràctica i per a la investigació i fonamentació científica, elements bàsics i primordials per a la constitució d’una disciplina. Amb aquesta definició s’estableixen unes línies a nivell mundial per tal de poder guiar els diferents professionals en les seves respectives societats de Psicologia Coaching. 

         L’APS Interest Group for Coaching Psychology (IGCP), defineix la Coaching Psychology com “l'aplicació sistemàtica de la ciència del comportament, que es centra en la millora de l'experiència de la vida, el rendiment laboral i el benestar de les persones, grups i organitzacions sense problemes de salut mental clínicament significatius o nivells anormals de malestar " (APS Australian Psychological Society Coaching Psychology: how did we get here and where are we going?, 2016). La Psicologia Coaching contempla un rang ampli de marcs teòrics, incloent la Psicologia Psicodinàmica, la Psicologia Sistèmica, la Psicologia Cognitiva i Conductual, la Psicologia orientada a les solucions i la Psicologia Positiva en el seu treball. 

El grup especial de Psicòlegs Coaches, els quals formen part de la Societat Britànica de Psicologia, defineixen la Psicologia Coaching com: “La Psicologia Coaching serveix per a facilitar el benestar i el rendiment en els àmbits de la vida i del treball de les persones, sostinguts per models del Coaching, basats en els aprenentatges establerts d’adults i de nens, o en enfocaments psicològics” (Bristish Psychological Society Special Group in Coaching Psychologists, 2016). 

Una altra visió pel que fa autors de referència, la trobaríem en el treball de Palmer i Whybrow (2008), que remarquen que la diferència clau entre la Psicologia Coaching i el Coaching es basa precisament en que la Psicologia Coaching estudia i entén els principis psicològics relacionats amb el rendiment i el funcionament en els que es basa el mateix Coaching. 

Aquestes conceptualitzacions ens permeten poder donar a conèixer la Psicologia Coaching i el seu treball, sent una metodologia en plena expansió. 


CONCLUSIONS 

La Psicologia Coaching és una subdisciplina de la Psicologia que neix per la demanda d’un control i un desenvolupament científic de la metodologia del Coaching. La Psicologia Coaching està permetent que es puguin dur a terme estudis fiables i vàlids per tal de promoure una pràctica d’una metodologia rigorosa i professional. Els psicòlegs coaches estan cada vegada tenint més cabuda dins del Coaching, a través d’aquesta subdisciplina, la Psicologia Coaching, ja que permet poder desenvolupar una bona praxi tenint en compte uns marcs científics i laborals. A més a més, la Psicologia Coaching s’està organitzant i difonent a nivell internacional i en l’àmbit nacional. El COPC ha promogut la seva difusió permetent la creació d’una secció específica, la Secció de Psicologia Coaching, així com la col·laboració en l’organització de congressos i de tallers. El comprendre les fonamentacions teòriques d’aquesta metodologia aporta un coneixement que ajuda a establir unes bases per a futurs estudis. D’aquesta manera el propòsit d’aquest article es poder incentivar a altres psicòlegs coaches a investigar en aquesta línia de treball. 
 

BIBLIOGRAFIA

APS Australian Psychological Society,. (2016). Coaching psychology: how did we get here and where are we going?. Recuperat el 19 d’agost de 2016, de: https://www.psychology.org.au/publications/inpsych/coaching/#s1

Bacás, J. & Salinas, J. (2012). Encuesta de Mercado de Coaching Ejecutivo en España 2012 [diapositivas de Power Point]. Recuperat de: http://aecopmadrid.com//wp-content/uploads/2012/10/EMCE12-Espanol_Protegido.pdf

Barcelona School of Management,. (2016). Postgrado en Coaching Ejecutivo y Personal. Recuperat el 3 de febrer de 2016, de http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/programa-de-postgrado-de-coaching-ejecutivo-y-personal

BBW-Hochschule,. (2016). Coaching, Leadership, and Change Management. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de http://www.bbw-hochschule.de/masterprogram-coaching-leadership-changemanagement.html

Benneth, J.L. (2006). An agenda for coaching-related research: A challenge for researchers. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 58(4), 240-249. doi: 10.1036/10659293.58.4.240

Blanquerna Universitat Ramon Llull,. (2016). Títol d’Expert Universitari en Psicologia Coaching. Recuperat el 3 de febrer de 2016, Ejecutivo AECOP. Congreso llevado a cabo en Madrid, España.

Center for Human Relations and Community Studies, (2016). Center for Human Relations and Community Studies, CHRCS. Recuperat el 14 de gener de 2016, de

https://www.concordia.ca/artsci/chrcs/programs/ppcc.html

Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, (2018). Psicólogo experto en Coaching. Recuperat l’11 de gener de 2018, de: http://www.universidadcisneros.es/otros-estudios/psicologo-experto-en-coaching/

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya,. (2016). Acreditació d'Expertesa en psicologia coaching. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=09c4c150-e417-41c1-93d7-25658a4973a6&Idioma=ca-ES

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, (2016). Guía para la buena pràctica en Coaching, en el marco de la Coaching Psychology. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=40ab8414-7686-42dc-a42c-ad4a0863c85f&Idioma=ca-ES

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya,. (2016). PREMIS PSICOLOGIA COACHING 2015-2016. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=6cbb3108-61f3-469a-8eac-9f89db6317af&Idioma=ca-ES

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya,. (2016). PSICOLOGIA COACHING EN EL COPC. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: http://copc.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=454e83cf-9b83-4d8a-8637-50d589997f87&Idioma=ca-ES

EADA Business School Barcelona,. (2016). Master Internacional en Liderazgo y Coaching Organizativo. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de http://www.eada.edu/es/programas/masters/masters-ejecutivos/master-liderazgo-coaching-organizativo-internacional-milco

EAE Business School,. (2016). Master en Desarrollo Directivo, Inteligencia emocional y Coaching. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de https://www.eae.es/part-time/direccion-general/master-en-desarrollo-directivo-inteligencia-emocional-y-coaching

Euncet Business School,. (2016). Màster Internacional en Coaching & Business. Recuperat el 7 de febrer, de http://www.euncet.es/master-coaching-business/

Fundación URV Universitat Rovira i Virgili., (2016). Diploma de Especialización en Coaching. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de http://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_especializacion_en_coaching/of_es/CAS/ECOEP-A1-2015-3

Grant, A.M. (2006). A personal perspective on professional coaching and the development of coaching psychology. International Coaching Psychology Review, 1(1), 12-22.

Grant, A.M., & Cavanagh, M.J. (2007). Coaching psychology: How did we get here and where are we going? InPsych: The Bulletin of the Australian Psychological Society Ltd, 28(3), 6-9.

Grant, A. M. (2008). Coaching in Australia: a view from the ivory tower.Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 1(1), 93-98.

Grant, A. M., & Cavanagh, M. J. (2011). Coaching and positive psychology. Designing positive psychology: Taking stock and moving forward, 293-309.

Hamlin, R.G., Ellinger, A.D, & Beatti, R.S. (2008). The emergent “coaching industry”: A wake-up call for HRD professionals. Human Resource International 11 (3): 287-305.

HEC Paris,. (2016). Consulting and Coaching for Change. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de http://www.exed.hec.edu/executive-masters/program/consulting-and-coaching-for-change

IL3 Instituto de Formación Continua, (2016). Máster en Inteligencia Emocional y Coaching en el Entorno Laboral. Recuperat el 3 de febrer de 2016, de http://www.il3.ub.edu/es/master/master-inteligencia-emocional-coaching-entorno-laboral.html

Infocop Online, (2016). 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE COACHING PSYCHOLOGY SPAIN- 11 Y 12 DE OCTUBRE EN BARCELONA. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3654

Institute for Transformational Leadership,. (2016). Institute for Transformational Leadership, Leadership Coaching. Obtingut el 14 de gener de 2016 de http://scs.georgetown.edu/programs/388/leadership-coaching/

Institute of Continuing Education,. (2016). Coaching and Leadership at ICE. Obtingut el 14 de gener de 2016 de https://www.ice.cam.ac.uk/coaching-and-leadership

International Coach Federation,. (2015). History. Recuperat el 24 d’octubre de 2015, de http://www.coachfederation.org/about/landing.cfm?ItemNumber=741&navItemNumber=615

International Society for Coaching Psychology, (2012). Frequently Asked Questions. Obtingut  el 15 d’octubre de 2015 de http://www.isfcp.net/faqs.htm

International Society for Coaching Psychology, (2016). History. Obtingut el 18 d’agost de 2016 de http://www.isfcp.net/history.htm

Palmer, S. & Whybrow, A. (2008). Handbook of Coaching Psychology: A guide for practitioners. Hove: Routledge.

The British Psychological Society, (2016). Special Group in Coaching Psychology. Recuperat el 9 de febrer de 2016, de http://www.bps.org.uk/networks-and-communities/member-microsite/special-group-coaching-psychology

The British Psychological Society, (2016). The Coaching Psychologist. Recuperat el 9 de febrer de 2016, de http://shop.bps.org.uk/publications/publication-by-series/the-coaching-psychologist.html

The British Psychological Society, (2016). International Coaching Psychology Review. Recuperat el 18 d’agost de 2016, de http://www.bps.org.uk/publications/member-network-publications/member-publications/international-coaching-psychology-review

The University of Sydney,. (2016). Master of Science in Coaching Psychology. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de http://sydney.edu.au/courses/master-of-science-in-coaching-psychology

UAM, (2016). Màster en Coaching Profesional. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654675830/1242686675916/estudiopropio/estudioPropio/Master_en_Coaching_Profesional.htm

UIC Barcelona,. (2016) Postgrado Executive Coaching: Liderazgo Estratégico Empresarial. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de http://www.uic.es/es/estudis-uic/humanidades/master-coaching

UOC Universitat Oberta de Catalunya,. (2016). Empleo y mercado de trabajo: intervención y coaching en el ámbito laboral. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/mercado-empleo-trabajo-intervencion-coaching/presentacion

UNED, (2016). Psicología del Coaching. Recuperat el 7 de febrer de 2016,  de http://www2.uned.es/masterenpsicologiadel/coaching/nw/nc.htm

Universidad Complutense Madrid,. (2016). Programa Superior de Coaching Psychology. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de https://www.ucm.es/coachingpsychology

Università Delgli Studi ROMA TRE, (2016). Coaching and Complexity Management. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream13.php?pl=292&facolta=112

Universitat Abat Oliva CEU,. (2016). Postgrado en Psicología y Coaching en el deporte. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de http://www.uaoceu.es/es/estudios/cursos-de-especializacion/postgrado-psicologia-coaching-deporte/presentacion

Universitat Autònoma de Barcelona, (2016). Máster en Coaching Sistémico. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de http://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-coaching-sistemico/informacion-general-1206597472083.html/param1-2800_es/param2-2010/

University of Cape Town Graduate School of Business, (2016). Centre for Coaching. Recuperat el 7 de febrer de 2016, de http://www.gsb.uct.ac.za/S.asp?p=340

Villa, J.P., & Caperán, J.A. (2010). Manual de Coaching. Cómo mejorar el rendimiento de las personas. Barcelona: Profit Editorial.