La IV Jornada Atenció Primària i Psicologia de Tarragona desenvolupa la pràctica sobre la teoria

 

La IV Jornada Atenció Primària i Psicologia, organitzada per la Delegació de Tarragona del COPC, va tenir lloc el passat 16 de febrer de 2018. La quarta edició de la Jornada es va desenvolupar amb un èxit notable, va reunir unes 125 persones, i va acollir professionals dels diferents territoris de Catalunya amb la finalitat d'abordar la pràctica sobre la teoria, el treball interdisciplinari en atenció primària i potenciar la presència dels professionals de la psicologia dintre de l'àmbit de la salut i l'atenció primària.


La Jornada va obrir amb la presentació de Jaume Descarrega, president de la Delegació de Tarragona del COPC, i de Xavier Ansa, Cap de la Unitat de Planificació de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona del Servei Català de la Salut, que van donar pas a la ponència inaugural Vells malestars, noves demandes: psicologia de capçalera al S.XXI, a càrrec de Roger Ballescà, psicòleg al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Martorell de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell, que va presentar Ana Gutiérrez, membre de la Junta Rectora de la Delegació. Ballescà va remarcar que “cada cop sorgeixen més diagnòstics, cada cop tendim més a atribuir als malestars normals una etiqueta psicopatològica, i això té repercussions”, per exemple, un increment de visites a metges i psicòlegs. D’altra banda, s’estima que “la meitat de les consultes d’atenció primària són per causa de salut mental, i en l’altra meitat també hi ha almenys un factor psicològic”. La seva conferència, en resum, va oscil·lar entre els 2 pols, entre la necessitat de poder acudir a un servei de salut mental sense necessitat de tenir una psicopatologia greu i la possible menor tolerància al malestar per tal de proposar un model d’atenció psicològica en atenció primària per als següents anys.

La conferència inaugural precedia la primera taula de debat de la Jornada, moderada pel president de la Delegació de Girona del COPC, Francisco Molinero. Malgrat la Jornada era interdisciplinària, el pes dels professionals de la psicologia va ser molt present en els tres eixos del debat: en primer lloc, els psicòlegs Oriol Turró i Susana Mantas van argumentar sobre L’abordatge de la Salut des d’una perspectiva Positiva: Salutogènesi. Contextualització i Grups Multidisciplinaris; a continuació, la psicòloga Bàrbara Mas i la llevadora Belén Lavilla van reflexionar sobre el paper d’una psicòloga perinatal en un grup de suport a la lactància materna a Atenció Primària. Per últim, la psiquiatra Elisa Losantos i la psicòloga Antonia Quintana van parlar de Quan els malestars de la vida quotidiana arriben a la Salut Mental. Suport de Salut Mental a l’Atenció Primària.

La segona taula va ser moderada pel president de la Delegació de Lleida del COPC, Oriol Verdú, que va relacionar àmbits presentats per 3 professionals sanitaris. El primer, a càrrec del psicòleg clínic Miguel Garriz, del Programa de Tractaments Grupals i Suport a la Primària (Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions, Parc de Salut MAR, Barcelona), va ser la Psicología clínica en atención primaria en adultos: ¿Qué tipo de abordaje cubre en mejor medida las necesidades de nuestros pacientes?. El segon àmbit fou la Intervenció psicològica en l’atenció primària de la Regió Sanitària de Lleida, que va presentar la psicòloga clínica Gemma Vall, referent de l'àrea de psicologia del programa de suport a la primària de la regió sanitària de Lleida. Per últim, el metge d’atenció primària Ramon Descarrega va abordar la Relació assistencial i pacients simulats: experiència des d'atenció primària.

Finalment, la ponència de cloenda va tractar la Psicología en atención primaria: el ensayo clínico PsicAP, que va ser presentada pel president de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS), el psicòleg clínic Antonio Cano, i que va ser presentat i acompanyat durant l’exposició pel degà del Col·legi, el Dr. Josep Vilajoana. Cano va presentar el seu estudi, l’assaig clínic sobre atenció primària, que demostra que en els trastorns mentals comuns són més eficients, tant des del punt de vista clínic com pressupostari, els tractaments psicològics respecte els tractaments farmacològics que es prescriuen a les consultes de medicina general. La conclusió final, amb una mostra de més de 1.000 pacients, era que el tractament psicològic no només era més eficient, sinó que en un elevat percentatge de casos aconseguia uns resultats que treien els pacients de les mesures patològiques, mentre que el tractament farmacològic només atenuava, i en molta menor mesura, la simptomatologia, però dintre del rang de la patologia. La diferència de resultats en favor de la psicoteràpia, per tant, és radicalment més eficaç, a més de més eficient, que en el cas del tractament amb fàrmacs a medicina general.

La IV Jornada Atenció Primària i Psicologia va cloure amb un discurs final del degà Vilajoana, que va relligar tots els àmbits abordats amb unes profundes conclusions en vistes a la següent edició.

La galeria de fotos de la Jornada posa imatges a tots els moments descrits.