La Delegació de Girona del COPC exposa Tastets, un conjunt de 13 escultures de Manel Palahí

Des del passat 8 de març, i durant 2 mesos, la Delegació de Girona del COPC acull una selecció d'obres de l'escultor Manel Palahí. Sota el nom de "Tastets", el mateix artista descriu: "A la manera de les cuines imperants actuals es poden trobar aplicacions variades tant pels materials emprats com per la intencionalitat de cada obra".

Organitzada pel Club Social de la Delegació de Girona del COPC, més de 20 persones es van assistir a la inauguració de l’exposició de les escultures i es van  interessar per  l'obra de l'escultor, que va  agrair-
los la presència,  en una data tan assenyalada com el 8 de març, amb  explicacions, reflexions i curiositats al vol-
tant del procés creatiu i el significat de la seva obra.

El conjunt d’obres engloba 13 peces en diferents materials: coure, ferro, metacrilat, que desitgen ser una manera de gaudir de la salut mental, de l'enginy humà i del plaer dels nostres sentits. Algunes obres són com un tipus de poema-objecte, altres parlen per si soles i en d'altres llurs títols formen  part del divertimento de l'obra en conjunt. Algunes estan amarades de tendresa, unes altres són més punyents i d'altres fan ballar el cap amb certa ironia...

En definitiva, la Delegació de Girona del COPC us convida a assaborir "Tastets", l’exposició oberta i gratuïta que 
acull fins la segona setmana de maig.