PRESENTACIÓ

DE LA COMISSIÓ DE PSICOANÀLISI

DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA


Apreciats col·legiats i col·legiades, ens complau la recent aprovació de la Comissió de Psicoanàlisi del COPC, que ja disposa de reglament de funcionament intern.

Nosaltres vam engegar aquesta proposta l’abril del 2016, empeses per diverses raons. En primer lloc, considerem que la psicoanàlisi és una disciplina amb vocació interdisciplinària, un gran nombre de col·legues de línia psicoanalítica estan treballant des de fa anys en diverses seccions i grups de treball del COPC i en totes les delegacions territorials.

També perquè psicòlegs/òlogues psicoanalítiques estan fent la seva tasca en diferents camps, clínic, educatiu, social. Les seves intervencions tenen el vessant assistencial, i preventiu, en la detecció, diagnosi i investigació dels fenòmens individuals, familiars i socials.

Aquesta realitat actual de l’àmplia inserció de pràcti-
ques professionals amb perspectiva psicoanalítica per part de psicòlegs/òlogues especialitzats, marquen una especificitat a la qual cal donar-li un espai propi, a fi de trobar-nos representats al COPC.


Esmentem algunes consideracions:

I.- Actualment -i des de fa diverses dècades- hi ha un gran nombre de psicòlegs amb formació psicoanalítica que treballen tant als serveis públics com en la pràctica privada, en col·laboració interdisciplinària amb altres agents de salut.


Àmbits professionals:

- L’atenció a la Salut Mental, en l'àmbit preventiu i assistencial, interconsulta hospitalària, en les poblacions infantils i juvenils, en les d’adults i gent gran: CSMIJ, CSMA, CDIAP, EAIA, hospitals de dia, centres de rehabilitació.

- L’atenció primària de salut, en la qual donen suport a infermeria, pediatria i als metges de capçalera principalment.

- La tasca educativa i psicopedagògica, també logopèdica, psicomotricista, a escoles, instituts, centres d’educació especial, escoles bressol, etc.

- Als equips de treball social, ajudant a desenvolupar intervencions socials i comunitàries.

II.- La diversitat de camps d’intervenció des de la perspectiva psicoanalítica indica el grau d’amplitud i inserció que els psicòlegs d’orientació psicoanalítica tenen al teixit social. Aquesta realitat, precisament, ens va motivar a promoure la creació d’una Comissió de Psicoanàlisi del COPC, amb la invitació a aquests professionals -que tenen experiències, objectius i interessos compartits- a fi que puguin confluir entre ells amb molta més facilitat i profit, en el marc del nostre Col·legi.


Més enllà que alguns psicòlegs psicoanalistes siguem membres d’associacions científiques, considerem que el COPC ens pot oferir l’espai per a la Comissió de Psicoanàlisi on continuar desenvolupant tasques i projectes relacionats amb la nostra praxi professional.

III.- També és important destacar que la Comissió de Psicoanàlisi pot oferir als nous llicenciats en psicologia un referent col·legial en l’orientació psicoanalítica.


Cal recordar que l'especialització psicoanalítica exercida per psicòlegs està present en nombrosos països del nostre entorn, s’ensenya a diverses universitats públiques i privades, principalment -però no només- com a especialitat terapèutica. Per exemple a diversos països europeus, americans i asiàtics (Alemanya, Àustria, Anglaterra, França, Itàlia, EEUU, Canadà, Mèxic, Argentina, Israel, Japó, Índia, Xina, etc.).

Cada vegada més els psicòlegs psicoanalistes som cridats a manifestar els nostres punts de vista sobre temes socials i culturals en diversos mitjans de comunicació -audiovisuals i escrits- també en presentacions públiques i activitats culturals, per tal d’aportar la nostra perspectiva al voltant de problemàtiques com l’atur, les situacions de crisi de les parelles i famílies contemporànies, el bullying, la violència contra les dones, les addiccions, els abusos sexuals, l’ús de xarxes socials, les dificultats en la criança de nens i nenes, etc.


IV.- Les finalitats de la Comissió de Psicoanàlisi queden establertes al seu reglament de funcionament intern, que presentarem el mateix dia.


La presentació oficial de la Comissió de Psicoanàlisi del COPC la farem a la seu del COPC a Barcelona, el pròxim 18 de setembre, a les 20h. Podeu inscriure-us-hi en aquest enllaç al web del COPC.

Us hi esperem a totes les persones interessades!

 

Regina Bayo-Borràs Falcón – Col·legiada 1.547

Mercè Collell Badia – Col·legiada 2.482

Carmen Ferrer RománCol·legiada 2.721

Ana Molinaro MaturanoCol·legiada 1.685