El passat 30 de gener, en finalitzar la 30a TROBADA DE PSICOLOGIA COACHING, organitzada per la Secció de Psicologia Coaching, es va celebrar l’acte d’entrega dels certificats als nous psicòlegs/òlogues experts/es en Psicologia Coaching.

Ja fa uns anys que el coaching va a començar a posicionar-se en el mercat com una metodologia o aplicació o eina, que permetia identificar i dissoldre els obstacles que impedien a la persona assolir els seus objectius, així com descobrir noves metes que la situaven en un estat de creixement, per al millor desenvolupament de les seves competències, en qualsevol àmbit de la vida. 

L’ activitat del  psicòleg/òloga en  l’àmbit del  coachingva iniciar una expansió creixent, amb una repercussió directa en la societat i en la imatge dels tècnics i tècniques. Per tant, com a col·lectiu professional de la psicologia, calia considerar, el més aviat possible, la necessitat de garantir unes actuacions diferenciades, rigoroses i de qualitat, que responguessin adequadament a les demandes. 

I va ser en aquest sentit, quan l’aleshores “Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya” va assumir el repte de promocionar el reconeixement social, d’evidenciar el valor afegit de l’exercici del coaching des de la psicologia, de protegir els interessos dels/de les professionals i dels usuaris i usuàries, i de vetllar perquè els diferents serveis es prestessin en un context de fiabilitat científica i tècnica. 

La tendència que es manifestava aleshores en altres països d’Europa i també en diferents contextos professionals del nostre país, va ser que les associacions i els col·legis professionals treballessin per establir acreditacions que avalessin la competència professional en una àrea determinada, atès que la teoria, els coneixements, ja s’havien assolit i demostrat amb la formació acadèmica. Per tant, l’objectiu era garantir un servei especialitzat, emmarcat en una praxi professional de qualitat i en paràmetres compatibles amb certificacions nacionals i internacionals ja existents, com per exemple la de la International Society for Coaching Psychology (ISCP).

Així, tirant la vista enrere, encara que ja feia bastant temps que un grup de tècnics i tècniques treballava curosament en el projecte d’una acreditació professional, va ser amb el naixement de la Secció de Psicologia Coaching en 2012, quan es va publicar la 1a convocatòria de l’acreditació del Psicòleg/òloga Expert/a en Psicologia Coaching, i van expedir-se 130 certificats en 2013; va seguir la 2a convocatòria en 2014, amb l’expedició de 72 certificats en 2015; i aquesta última, la 3a convocatòria, es va publicar i resoldre en 2017, amb els 17 certificats recentment entregats.

Ara, quasi sense adonar-nos-en, ens trobem en 2018 amb la 1a renovació de certificats (cal recordar que tenien una validesa de 5 anys) i amb la publicació d’una 4a convocatòria d’acreditació. 

Des d’aquí, volem animar tots els psicòlegs i psicòlogues coaches a continuar vetllant pel seu desenvolupament professional (praxi, formació, investigació, publicacions, jornades, congressos, etc.), sol·licitant l’acreditació i/o renovant la certificació de les seves competències. 

Carmen Santos

Presidenta de la Secció de Psicologia Coaching