El passat 4 de maig, el Fòrum de l'espectador de la Delegació de Tarragona del COPC va tenir el plaer de conversar amb l’actor Lluís Homar després de veure l'obra Cyrano al Teatre Tarragona.

La xerrada va tenir molt bona afluència de públic, com és habitual en les cites que el Fòrum de l’espectador programa per als col·legiats i col·legiades des de 2012. Va ser tot un luxe i un plaer compartir col·loqui amb un gran actor i fantàstic conversador com és Lluis Homar, que contagia la seva passió pel Teatre i que va disseccionar cadascun dels personatges d'un text que parla de l'ànima humana, l'amor, la dignitat, els defectes i virtuts, de la importància de la paraula i la dificultat per expressar les emocions, de la fragilitat, de la manera  amb què es jutgen les aparen-
ces i de la importància que es dona al que pensen els altres.

Una vegada més, el col·loqui va ser tan interessant com l’obra, que ja havia deixat el llistó ben alt. De fet, és coherent que així sigui: com més qualitat, dimensions, metàfores, riquesa i reflexions conté un text, més ho conté també el debat que genera.

La Delegació de Tarragona del COPC seguirà proposant noves convocatòries per compartir converses sobre psicologia a partir de propostes teatrals: esperem que el públic segueixi responent tan nombrosament i entusiasta en totes els següents ocasions.