Una experiència de teràpia grupal: grup “Seguim” a Dosrius i Canyamars

A proposta del director de CITA, Dr. Josep Mª. Fàbregas, i en col·laboració amb l’alcalde de Dosrius, Marc Bosch, es van iniciar les gestions per oferir atenció psicològica a les persones que varen patir violència per part d’agents de la Guàrdia Civil a Dosrius i Canyamars el passat 1 d’octubre. Per formar el grup de teràpia es van seguir les pautes que aconsellen Irvin D. Yalom (1998) i Sophia Vinogradov (1996) per a la teràpia de grups.

La cohesió del grup es va aconseguir pràcticament des de la primera sessió, ja que tots els assistents, d’una manera o altra, van patir les mateixes experiències. El treball amb les emocions i la fractura social que s’està produint al poble van ocupar la centralitat de les sessions del grup. També les agressions que arriben des dels mitjans de comunicació i del món de la política van estar molt presents durant la teràpia.

El psicòleg Ferran Roig va contactar amb el  Col·legi
amb la voluntat de donar a conèixer aquesta experiència i compartir el treball que es va fer en diverses sessions amb el grup “Seguim”. Els beneficis de la intervenció psicològica en persones que han assistit presencialment a situacions que són susceptibles de provocar estrès o ansietat estan provats i validats per la comunitat sanitària. Poder acompanyar de manera individual o grupal aquestes persones contribueix a superar el malestar i a fomentar hàbits preventius a través d’eines útils i usables en el cas que es torni a experimentar una situació similar. En definitiva s’enforteix la salut mental de la persona de manera eficaç, es reforcen els bons hàbits i es capacita els individus per fer front a noves situacions que despertin les mateixes emocions.

Des del COPC lloem les iniciatives que, sovint a nivell particular, sorgeixen per ajudar, de manera solidària i altruista, a persones que estan experimentant un malestar. I també treballem, gràcies a convenis i acords amb d’altres entitats, per actuar en moments clau i estar allà on se’ns necessita i preservar el benestar de la ciutadania. No obstant això, volem reivindicar la necessitat d’incrementar la presència de psicòlegs i psicòlogues al sistema públic de salut. Una estructura sanitària que inclogués el professional de la psicologia com un dels perfils bàsics als centres de primària permetria un accés fàcil i universal a serveis psicològics que possibilitaria resoldre malestars, actualment només accessibles a través de la pràctica privada en la seva majoria. La situació d’incertesa general que estem vivint pot provocar malestar en la població. Aquest neguit, en alguns casos, genera un risc per al benestar de la ciutadania. Cal, doncs, posar tots els instruments necessaris per garantir la bona salut mental.

A continuació recollim uns fragments del diari de Ferran Roig i de la seva experiència amb el grup “Seguim” en aquest document adjunt.