‘Supervisión. Espacio de aprendizaje significativo. Instrumento para la gestión’ de Carmen Vázquez i Amparo Porcel

 

El 1995, dues treballadores socials, Carmen Vázquez i Amparo Porcel, van escriure un llibre amb l’objectiu de ser un manual per a la supervisió de professionals ‘Supervisión. Espacio de aprendizaje significativo. Instrumento para la gestión’. Aquesta guia va esdevenir una referència en  diferents disciplines  socials i sani-

tàries fins al punt que, 22 anys després, s’ha reeditat. El motiu de la reedició recau, tal i com apunten les autores, no només en el fet de convertir-se en una cita bibliogràfica imprescindible en qualsevol escrit sobre la supervisió, sinó també per la vigència, després de tant temps, de les idees que s’hi recullen.

Des dels seus orígens, la supervisió ha evolucionat fins a definir-se com una professió en si mateixa i la demanda d’aquesta per part dels professionals que actuen en els serveis d’atenció a persones s’ha fet més evident. Els avantatges de la seva pràctica són diversos, però sobretot, l’impacte beneficiós s’observa en el treball en equip, en les relacions professionals, en rebaixar el malestar dels professionals i el seu desgast emocional.

Així doncs, el llibre recull un context de desenvolupament de les professions relacionades amb l’atenció a les persones on es fa necessària la supervisió ja que s’entén com un suport i un recurs valuós per als professionals que, a la vegada, influencia positivament la qualitat de la pràctica. El manual planteja la supervisió com una disciplina que es recolza en un  posicionament  filosòfic-epistemològic  i  un  marc  teòric, 
amb una metodologia pròpia i tot un seguit de recursos. A la vegada, està dividit en dues parts diferenciades: una centrada en els alumnes en formació i, l’altra, en els professionals en actiu. En ambdós casos es reflexiona sobre el procediment, les tècniques i les capacitats i aptituds desitjables en un supervisor o supervisora. ‘Supervisión. Espacio de aprendizaje significativo. Instrumento para la gestión’ de Carmen Vázquez i Amparo Porcel és, per tant, una bona eina pensada per a la millora de l’exercici de la supervisió i perquè la gestió dels serveis millori.