Conferència: Projecte "Escolta’m", un model de tutoria personalitzada

 

El 5 d’abril, el Grup de Treball de Psicoanàlisi amb Nens va organitzar la conferència: Projecte Escolta’m, una tutoria personalitzada, a càrrec de Antoni  Giner Tarrida, Doctor en Pedagogia i llicenciat en Psicologia, coordinador del projecte Escolta’m, i de Marissa Gil Juan, psicòloga i psicopedagoga, coordinadora del projecte Escolta’m a Terrassa.

Antoni  Giner Tarrida va parlar de com va néixer el projecte i la seva fonamentació teòrica. Va començar una prova pilot el curs 2005-6 en dues escoles, una de Rubí i l’altra de Ciutat Badia, gràcies a la iniciativa de la psicopedagoga Carme Saumell. Cada any s’han sumat centres al projecte, i actualment hi participen més de 90 escoles i instituts, 41 al Vallès. El projecte afavoreix la comunicació entre els alumnes i el seu tutor, mitjançant l’assignació d’un espai setmanal en el seu horari setmanal amb un grup petit d’alumnes a fi d’escoltar   les   seves   inquietuds,   idees,  dificultats, 
expectatives, projectes, interessos. Aquestes trobades faciliten que els docents coneguin millor els seus alumnes i això comporta un canvi en la seva mirada vers ells: els veuen amb uns altres ulls. La relació més personalitzada permet que pugui conèixer-los millor i que s’estableixi un lligam. L’alumne sent que se’l té en compte en les seves inquietuds i interessos, i això el motiva en les tasques escolars. El vincle incrementa la confiança en ells mateixos, en les seves capacitats, la qual cosa els capacita per ser més responsables i autònoms.

Marissa Gil va desenvolupar la part més pràctica. El projecte Escolta’m necessita la col·laboració de tota l’escola. Cal un compromís del centre perquè comportarà canvis en l’organització per destinar una aula i el temps per les trobades, però també el un compromís que els tutors segueixin un programa de formació i seguiment de la tasca. És important que el lloc de trobada a l’escola sigui un lloc agradable, tranquil, que afavoreixi la comunicació i l’expressió. A banda, Marissa Gil fa un seguiment amb els tutors, unes trobades on posen en comú dubtes, preguntes, dificultats en la tasca amb els alumnes. Per últim, l’experiència l’avaluen els participants: alumnes, tutors i l’escola, que en conjunt han conclòs uns resultats molt evidents i visibles, tant en la millora de la convivència a l’aula i en l'àmbit escolar com en el rendiment dels aprenentatges.

La conferència es va seguir amb molt interès a la Sala d’Actes del COPC, però també des de les delegacions gràcies a l’emissió per streaming. La conclusió de la conferència va ser compartida: el projecte Escolta’m és una molt bona eina educativa en pro del desenvolupament integral dels nostres escolars.

 

Mercè Collell

Psicòloga

GT Psicoanàlisi amb nens