Clica aquí para la versión del artículo en español

Conclusions de la Taula de diàleg: Alternatives al litigi judicial en la resolució de conflictes a l’àmbit familiar


La via judicial és l'opció més popular i estesa entre la població a l'hora d'afrontar els conflictes a l'àmbit familiar. Malgrat aquesta realitat, existeixen alternatives que poden resultar més beneficioses com, per exemple, la teràpia familiar, la mediació, i la coordinació de coparentalitat. 

Conscients d’aquesta realitat, el Grup de Treball de Coordinació de Coparentalitat de la Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes del Col·legi Oficial de la Psicologia de Catalunya (COPC), juntament amb l’Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia (APPA) van organitzar el passat 13 de juny una Taula Rodona amb una doble finalitat. D'una banda, difondre entre la ciutadania aquestes alternatives al litigi judicial, ja que ajuden a resoldre més eficaçment els conflictes en l'àmbit de la
coparentalitat després de la separació de la parella. D'altra banda, informar i sensibilitzar a professionals implicats/des en aquest àmbit que treballen a la comarca de l'Anoia (jutges i jutgesses, advocats i advocades, procuradors i procuradores, psicòlegs i psicòlogues, persones mediadores, treballadors i treballadores socials, educadors i educadores socials, etc) sobre com emprar i aprofitar aquestes alternatives.    

Per aquesta quarta taula de diàleg del Grup de Treball, vam comptar amb la participació de:

Pascual Ortuño, magistrat, Secció 12 de l'Audiència Provincial de Barcelona

Dra. Connie Capdevila, psicòloga i mediadora; coordinadora de coparentalitat, responsable del GT. de Coordinació de coparentalitat del COPC

Cristina Martínez, psicòloga i mediadora; vicepresidenta de la Secció d'Alternatives de Resolució de Conflictes (COPC)    

Dr. Guillermo Mattioli, psicòleg  i terapeuta familiar; president de la Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia.

Va presentar l’acte la psicòloga i presidenta de l’APPA, Montse Martí. El moderador va ser Jose Fernández; psicòleg; coordinador de coparentalitat; membre del GT. de Coordinació de coparentalitat del COPC i secretari de l'Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l'Anoia 

Hi van assistir professionals de diferents àmbits: mediació, treball social, advocacia, educació, psiquiatria i psicologia, membres dels equips psicosocials del jutjats, Consell comarcal, equips d’Assessorament i orientació psicopedagògics (EAPs), etc.
 

Conclusions:

1.  Les famílies, per manca d’informació sobre les alternatives existents, poden afrontar de manera errònia i poc efectiva la resolució dels seus conflictes després o durant un divorci, utilitzant la via judicial com a primera opció.

2.  No és el divorci per se que afecta als nens i nenes, sinó les dinàmiques de conflicte entre progenitors, especialment el conflicte destructiu caracteritzat per hostilitat, poc desig per pactar, desconfiança i centrat en els fills.

3.  La teràpia familiar ajuda a trencar els patrons de percepció i conducta, primer pas per avançar cap a la solució. En el moment de la separació, pot prevenir les percepcions distorsionades sobre l’exparella i aturar els bucles destructius, ajudant a fer la separació emocional en lloc d’una ruptura emocional.

4. Els processos judicials impedeixen la separació emocional de les exparelles i els mantenen enganxats malgrat s’ha produït la separació física. Alimenten les posicions polaritzades i fomenten desgast emocional i econòmic en les famílies, resultant en una via no fructífera per resoldre les desavinences entre progenitors. El protagonisme està en la decisió del tribunal i en els advocats.

5.  En la Mediació familiar, el protagonisme el tenen els propis progenitors. Seran ells qui prendran les decisions i per tant, més probablement les mantindran. Les resolucions judicials tenen més baix nivell d’acompliment. El paper dels advocats i les advocades és molt important per tal que les parts s’impliquin en el procés de mediacis un treball complementari persones mediadores-advocats/advocades. ords que s'ó. Seran els advocats i les advocades qui donin forma legal als acords que s’arribin en mediació per tal de que es puguin validar judicialment; per tant, és un treball complementari persones mediadores-advocats/advocades.

6.  Un petit nombre de famílies no són capaces d’aprofitar els beneficis de la mediació o la teràpia familiar, i recorren repetidament als tribunals per resoldre els seus conflictes. Sovint són progenitors amb trastorns de personalitat o de consum de drogues / alcohol o bé les característiques traumàtiques de la separació els ha fet crear una nova imatge negativa de la exparella i que familiars i professionals han ajudat a polaritzar les diferències. Aquestes famílies poden beneficiar-se de la intervenció d’una persona coordinadora de coparentalitat. Es tracta d’una figura auxiliar del jutge que fa una intervenció psicològica utilitzant eines de la mediació de conflictes i de la psicologia per tal de protegir als fills i les filles del conflicte interparental.

7.  Cal desmitificar els jutges i els tribunals com a mitjans de resolució de conflictes. Cada vegada més professionals de la judicatura recomanen no anar al jutjat per resoldre conflictes familiars.

8.  És important crear més jutjats de família i dotar-los de recursos. A l’Estat Espanyol només existeixen en grans ciutats.

9.   Els jutges i altres professionals implicats haurien de rebre formació especialitzada.

10.  Cal que entre tots i totes trenquem la inèrcia actual per convertir aquests mètodes alternatius a la via judicial en el primer pas, i no en una possibilitat quan ja el litigi en els tribunals ja està avançat.  Especialment, quan els conflictes afecten a menors o persones vulnerables resulta important la participació dels professionals de la psicologia, ja sigui en la mediació, teràpia familiar o coordinació de coparentalitat.

11.  Aquesta taula de diàleg ha estat un marc d’intercanvi d’experiències per treballar cap a un futur millor i més efectiu a la comarca de l’Anoia. S’emplaça als assistents a la taula a continuar el diàleg per crear una xarxa col·laborativa. El jutge Pascual Ortuño es compromet a assistir una propera trobada.


Document elaborat per membres del Grup de Treball de Coordinació de Coparentalitat de la Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes del COPC:

Connie Capdevila i Brophy

Jose Fernández i Aguado

Cristina Martínez i Vidal

Enllaços d’interès: 

        Punt SIM – Servei gratuït d’Informació Mediadora del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

        Fullet de coordinació de coparentalitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

        Llistat de professionals amb formació en coordinació de coparentalitat

        Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia

Conclusions de taules anteriors: 

        Taula de diàleg: “Coordinació de parentalitat. Relació del coordinador de parentalitat amb l'advocacia i la judicatura”. PsiAra juny 2017 

        Taula de diàleg “El nou rol del/la psicòleg/a com a coordinador/a de parentalitat. Intervencions amb famílies en situació d’alta conflictivitat postdivorci: reorganització de la coparentalitat prioritzant el benestar dels fills i filles”. Psi Ara octubre 2013 

 

Altres enllaços:

        La coordinación de coparentalidad. Una intervención especializada para familias en situación de alta conflictividad crónica post-ruptura de pareja. Anuario de Psicología 2016

        El COPC apuesta por implementar la coordinación de parentalidad en las separaciones y divorcios de alta conflictividad. Diferencias de la nueva figura con otros roles del psicólogo/a. PsiAra juny 2015

        La figura del coordinador de parentalitat en les separacions altament conflictives. PsiAra juliol 2013

        Entrevistes