Els propers 19 i 20 d’octubre, la Delegació de Girona organitza la primera Jornada de grups de treball de professionals de la psicologia per posar en comú l’experiència sobre trauma psicològic infantil i juvenil i identificar, diferenciar i intervenir sobre els diferents tipus de trauma.

La primera edició de les Jornades, que tindran lloc a  

l’Auditori de l'Espai Caixa de Girona, seran espai detrobada i col·laboració entre 3 grups de treball: el GT Clínica de la infància i l’adolescència; el GT Intervenció psicològica en crisis i emergències, i el GT Trauma – EMDR de Girona.

El PsiAra entrevista Mª Carmen Torrijos, membre del Comitè Científic organitzador de la Jornada i del GT Trauma – EMDR de Girona, i a Anna Fossoul, membre del GT Trauma – EMDR de Girona, gràcies a les quals el lector tindrà informació de primera mà sobre trauma infantil i juvenil i sobre la Jornada. Més informació i inscripcions al microweb de les Jornades.

 

1. Quin és l’objectiu de la primera jornada de grups de treball de professionals de la psicologia: “trauma psicològic infantil: identificar i intervenir?

L’objectiu és donar a conèixer el concepte de trauma infantil i juvenil actual, les seves variants i les seves implicacions, tant a curt com a llarg termini,  que tenen els menors que pateixen i/o han patit aquest tipus de situacions. Fent èmfasis, que les situacions traumàtiques no resoltes al llarg de la vida poden condicionar el bon desenvolupament psicosocial/afectiu de l’individu, arribant a desenvolupar possibles trastorns psicopatològics en etapes posteriors.

Un segon objectiu està relacionat amb oferir un espai de debat i reflexió compartit per saber com es detecta el trauma, com es treballa en aquests casos  i com es deriva en els diferents àmbits que intervenen amb menors.

I per últim, es pretén identificar, diferenciar i intervenir sobre els tipus de trauma que ens podem trobar en la nostra pràctica diària, així com donar una visió global dels recursos assistencials existents en el nostre territori i l’actuació que realitzen els professionals des dels diferents àmbits.

 

2. Per què s’ha triat el trauma psicològic infantil com a temàtica a la primera jornada?

La primera Jornada de Grups de Treball de Professionals de la Psicologia neix com un dels projectes de la Junta Rectora de la Delegació de Girona del COPC, posant en comú temàtiques transversals que impliquin als diferents grups existents que treballen amb disciplines específiques. En aquesta primera edició decideixen participar 3 grups de treball: Clínica de la Infància i l’adolescència, Intervenció Psicològica en Crisis i Emergències i Trauma – EMDR – Girona.

De les idees, inquietuds i propostes de formació de cadascun d’aquests grups de treball va néixer un interès comú: el trauma infanto-juvenil, posant especial atenció en el trauma relacional, que en moltes ocasions queda invisibilitat i minimitzat, per les dificultats de detecció i intervenció.

Des de la nostra experiència professional, som conscients de la importància d’identificar i intervenir en el Trauma de manera precoç, donada la vulnerabilitat d’aquesta població, on les estructures cerebrals encara estan en formació i per tant l’impacte serà major. Considerem que les jornades estan destinades a fer emergir un tema d’especial transcendència i rellevància social.

A més, les experiències traumàtiques es poden produir de manera transversal apareixent en qualsevol situació social, escolar, laboral, mèdica i això fa que puguin ser unes jornades interprofessionals.

 

3. Quin tret diferencial té la primera jornada respecte d’altres activitats similars?

En primer lloc, són unes jornades que sorgeixen de l’interès de diferents grups de  treball inscrits en el COPC de la delegació de Girona. La preparació de la jornada es treballa a partir d’un comitè científic format per  representants de cadascun dels grups de treball. INTERGUPALS

En segon lloc, són unes jornades encaminades a engrescar, animar i buscar la participació  de diferents  col·lectius professionals fora de l’àmbit de la Psicologia.  INTERPROFESSIONALS

En tercer lloc, tenen com objectiu comptar amb professionals experts, grans referents especialitzades en aquest àmbit com són la Dominique Sabbah i la Cristina Cortés. FORMACIÓ DE QUALITAT

En quart lloc, es pretén potenciar la formació especialitzada dins el territori de Girona. TERRITORIAL

En cinquè lloc, l’import de les inscripcions de la Jornada es destinarà íntegrament a un donatiu a l’Associació de pallassos d’hospital XaropClown. SOLIDÀRIA

 

4. La jornada porta el subtítol de trauma psicològic infantil. En quin tipus de trauma es centra?

Les jornades van destinades a oferir una visió global del concepte de trauma actual. Especialment es centrarà en el trauma únic; quan es produeix un impacte traumàtic puntual (accident, catàstrofe, atemptat, dol...) i  del trauma relacional/complex; quan l’impacte es repeteix al llarg d’un període de temps i que sovint implica figures de vincle.

 

5. Quins avantatges i quins inconvenients té la intervenció multidisciplinària en la infància?

Més que d’inconvenients, parlaríem de dificultats, que sovint son presents a l’hora de donar una resposta coordinada. Sovint aquestes dificultats tenen a veure amb la coordinació dels diferents departaments i/o dispositius i son derivats de tràmits administratius i/o burocràtics que dificulten  una resposta que en moltes ocasions ha de ser ràpida i efectiva quan els menors han patit o estan en risc de patir trauma.

En quan als avantatges, està provat que una intervenció bio-psico-social integrada proporciona uns millors resultats a curt i llarg termini, possibilitant  un seguiment  òptim de les diferents intervencions i avaluació posterior.

 

6. L’administració pública està adaptada a aquesta manera de funcionament col·lectiu entre diferents disciplines?

Considero que cada vegada més s’intenta construir equips multidisciplinaris amb representants de diferents disciplines dins d’un mateix equip i que cada cop més, les diferents administracions posen recursos i energia en la coordinació externa amb altres serveis, entitats i equips posant en marxa protocols d’actuació per aquest fi.

Aquestes jornades són un intent de reflectir aquesta necessitat i realitat. Seran una demostració pràctica dels beneficis del treball interdisciplinari.

Està previst elaborar un document amb les diferents aportacions que surtin i que serà enviat als diferents departaments per tal que puguin recollir la reflexió i debat que haurà sorgit durant la Jornada.

 

Mª Carmen Torrijos i Delgado

Col. 9.631

Anna Fossoul  Soler

Col. 11.177