El passat 19 de setembre de 2018 es va celebrar la Junta General Extraordinària convocada per la nova Junta de Govern del COPC amb una assistència molt nombrosa de col·legiats i col·legiades i amb algunes incerteses i inquietuds que van quedar manifestades. A l’inici de la trobada, el degà, Guillermo Mattioli, va prendre la paraula per exposar els motius de la convocatòria de la Junta General de caràcter excepcional. El primer, per la data de convocatòria ja que havien passat dos mesos des de la presa de possessió de la nova junta. El segon, perquè volia compartir algunes notícies rellevants. I el tercer, perquè hi havia temes que podien generar preocupació i neguit i que es volien tractar amb tothom.

A continuació, i seguint l’ordre del dia establert, es va procedir a la lectura i aprovació de l’acta de la Junta General Extraordinària anterior, del 9 d’abril de 2018. 

Tot seguit, es va presentar el punt que plantejava l’exempció del pagament de la derrama del local social a les noves persones col·legiades. Aquesta era una demanda molt estesa entre les persones col·legiades que la Junta va fer seva i, per tant, considerava que s’havia de suspendre el cobrament. En el torn obert de paraula es van manifestar diverses qüestions a favor o en contra de la proposta i també es van fer algunes consultes més tècniques relacionades amb l’estalvi i la reorganització pressupostària. Finalment, després d’algunes demandes que instaven a la Junta de Govern a valorar i estudiar millor la proposta, l’assemblea va decidir no aprovar aquesta qüestió.

El següent punt de l’ordre del dia va ser l’exempció del pagament de la quota del Consejo General de la Psicología de España a les persones jubilades. Aquesta exempció afecta 261 col·legiats i col·legiades de Catalunya. La proposta va ser celebrada ja que afecta a tots els COP d’Espanya i el Col·legi ni els col·legiats hauran d’assumir altres càrregues.

Després d’aquesta informació es va passar al punt sobre la venda dels locals de Gran Via. Va prendre la paraula la tresorera del COPC, Ona Palau, per informar que el Col·legi té una propietat al carrer Lepant cantonada amb Gran Via, a Barcelona, que fa 10 anys que està en venda. Es va demanar a l’assemblea l’aprovació per poder fer la venda dels locals de manera fraccionada ja que així seria més fàcil i àgil la venda de les oficines. Els assistents van fer preguntes sobre el cost i el manteniment dels locals i de les hipoteques associades. Un cop resoltes totes les qüestions es va aprovar que la Junta de Govern pogués fer la venda de manera fraccionada.

Seguidament, es va informar sobre la proposta de composició de la nova Comissió Deontològica per la qual es demanava la ratificació de càrrecs. Va ser el torn de la vicedegana del COPC, Laia Rosich, qui va destacar la importància de la Comissió Deontològica com a òrgan del Col·legi. La proposta se centrava a fer la Comissió més àmplia i transformar-la en un comitè d’ètica i deontologia per potenciar-ne la part preventiva i de producció de saber. Rosich va fer un agraïment profund a la Comissió Deontològica sortint, que hi havia estat els darrers vuit anys i havia estat treballant d’una forma impressionant. Les persones proposades van ser: Raquel Cuevas Pérez, Rosa M. Aragonès de la Cruz, Maria Bassa Bertran, María Fernanda de la Torre Monguió, Victòria Fernández Ontiveros, Aurora Leal Garcia, F. Javier Ortega Allué i María Jesús Soriano Soriano. La ratificació dels nous membres es va produir per àmplia majoria.

El següent punt va ser l’aprovació del vot electrònic per a les eleccions a les seccions professionals previstes pel 28 de novembre de 2018. La iniciativa volia respondre a una actualització de processos i sistemes del Col·legi i, a més, seria una bona prova pilot per a properes convocatòries electorals. L’aplicació del vot electrònic en els propers comicis va ser aprovada per la Junta General.

I, en el darrer punt, el degà, Guillermo Mattioli, va aportar diverses consideracions sobre la situació general del Col·legi arran de la suspensió del Defensor del Col·legiat i de la relació amb el Consejo General de la Psicología de España. Es va conversar i intercanviar opinions amb els assistents sobre aquestes i altres qüestions.

Per acabar, el degà va agrair la nombrosa assistència a tots els col·legiats i col·legiades a la Junta General extraordinària i la participació de tothom qui amb els seus comentaris havia enriquit i aportat noves consideracions a les propostes presentades. Va concloure que la Junta actual prenia nota de tots els apunts i totes les inquietuds expressades i els va emplaçar a la propera convocatòria.