Diferents associacions i institucions de la província de Girona: IAS, Associació de familiars de malalts mentals de les comarques gironines, Fundació tutelar, Fundació Drissa i la Delegació de Girona del COPC van organitzar activitats relacionades amb la salut mental per donar protagonisme i visibilitat social a les necessitats i reivindicacions dels malalts, les famílies i els professionals sobre aquesta realitat.

Un exemple va ser el passat divendres 26 d’octubre al vespre quan va tenir lloc la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental. A la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, el Dr. Jorge L. Tizón, metge, neuròleg, psicòleg i psicoanalista, de gran trajectòria assistencial, docent, investigador i autor de llibre sobres temes relacionats en salut mental, va pronunciar la conferència “Por una psicopatología basada en la relación”. La presència del professor, que va ser presentat per la secretària de la Junta de Girona Sra. Pilar Mateos, va despertar gran interès,  fet que es  va  manifestar tant pels nom-
brosos assistents, com pel debat i les valoracions posteriors.

La línia de treball que està defensant el Dr. Tizón és el respecte a un nou model d'abordatge dels trastorns mentals, des del punt de vista bio-psico-social, és a dir, des de la relació i superant l'enfocament predominantment medicofarmacològic actual. Obre unes perspectives i mostra un camí de futur i de treball en salut mental, en el qual el paper del psicòleg serà essencial i caldrà reivindicar-lo. Un dels àmbits fonamentals serà la promoció i la prevenció en la infància i des de la infància.

De forma espontània, alguns assistents van presentar obres editorials del Dr. Tizón per a la seva dedicatòria.

Aprofitant, a més a més, que la Delegació de Girona celebrava el seu 30è aniversari, va tenir lloc un acte commemoratiu acompanyat d’un petit piscolabis de “tastets saludables” servit pel càtering de la Fundació Drissa, entitat sense ànim de lucre que té com a primer objectiu treballar per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, molt especialment les que pateixen trastorns mentals severs.