Primeres reflexions sobre l’experiència ‘Ningú no balla amb mi’

 

Des del Grup de Treball de Psicoanàlisi i societat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) hem acordat amb Som-hi Dansa col·laborar en el projecte ‘Ningú no balla amb mi’, portant la coordinació del col·loqui amb els alumnes i professors, després de cada funció, en cadascun dels centres on es representi.

En el transcurs del 1r trimestre del curs 2018-19, ja hem fet diverses vegades aquesta activitat amb un resultat molt satisfactori. És una obra que està causant un gran interès entre el públic jove (ESO i Batxillerat).

‘Ningú no balla amb mi’ aconsegueix crear un clima de confiança tal que els alumnes s’atreveixen a intervenir fins i tot compartint experiències passades o presents d’assetjament.

Comptem amb 2 psicoanalistes, especialitzats en adolescents, del GT del COPC.

1.    Els objectius del col·loqui són:

Enfrontar una realitat cruel, a vegades present en les aules, que per dolorosa, potent, desmesurada i culpabilitzant, normalment es

  silencia (... “si no en parlem, no passa res”…)

  minimitza (... “no n’hi ha per tant”..., ... “és cosa de nens”…)

  tracta de manera conductual amb mesures disciplinàries, convertint-la en un “conflicte entre bons i dolents”.

2.    Facilitar la reflexió individual i compartida, sobre alguns dels aspectes que estan en joc en l’assetjament en la vida escolar dels adolescents. Sovint es privilegien els actes per sobre dels pensaments, “s’actuen les emocions”. Són tan importants les intervencions com l’escolta dels companys.

Recordem que l’adolescent té “a les seves mans” una tasca d’enorme importància en el seu procés evolutiu: construir-se un nou sentiment d’identitat, que li permeti transitar de la infantesa a l’edat adulta, tot fent un procés marcat pels dols (la pèrdua dels privilegis de l’infant,...) i per les noves integracions (l’establiment de relacions d’amistat, l’accés a la sexualitat adulta,...). L’adolescent viu aquesta etapa del seu desenvolupament amb incerteses i desorientació. Quan el procés és prou exitós l’adolescent aconsegueix:

  sentir certa coherència interna

  autoreconèixer-se en cada moment, tot i els canvis que va vivint (també físics)

  autoestima (satisfacció per talent competencial i/o trets personals, sense culpa ni vergonya)

En definitiva, quan “tot va bé” el jove se sent suficientment bé amb sí mateix, de tal manera que això li permetrà estimar, gaudir de la bellesa, seguir encuriosit pel món, desitjar i confiar en l’altre.

En aquest procés de creixement de l’adolescent, l’assetjament pot ser un símptoma. En l’assetjament hi intervenen diferents protagonistes:

El subjecte assetjador pot triar l’objecte del seu maltractament en funció de: la seva intolerància al que és diferent (física, intel·lectual o culturalment), o bé a qui s’hi assembla massa (alguna cosa de l’altre li recorda un aspecte de sí mateix que no li agrada); la necessitat de reivindicar-se com el més temut, fort, ... (sentir-se un més en el grup, el fa sentir nul); ...; en definitiva, fer-se un lloc en la ment dels seus companys, ser algú pels altres (ja que encara no pot sentir-s’hi ell mateix). 

El subjecte, objecte dels maltractes, pot ser qualsevol; quelcom que destaca (física, intel·lectual o culturalment) en el grup; quelcom que resulta invisible a ulls del grup i és sumís a la dinàmica del mateix; etc.

I també, i molt important, és la posició dels companys davant l’escena de l’assetjament. El seu silenci (mirar cap a un altre costat), la seva mirada d’admiració o l’evident complicitat (moltes vegades per escapar de ser-ne objecte) conformen el grup còmplice que encoratja la continuïtat en els maltractes.

En el col·loqui utilitzem escenes de l’obra per senyalar i iniciar els interrogants que es puguin anar plantejant i donem peu a parlar sobre experiències, idees i sentiments; així doncs procurem que els joves posin paraules, pensin en veu alta sobre:

  l’amistat, vincle “entre iguals” per trobar nous referents, diferents als paterns;

  què vol dir estimar, què vol dir dominar l’altre;

  què vol dir créixer, com viuen els canvis en el cos;

  com viuen la necessitat i el desig de l’altre;

  la soledat i el sentiment de pertinença al grup;

  la inseguretat i el poder;

  la ràbia i la por;

  la gratitud.

 

Margarita Torra

GT Psicoanàlisi i societat