Junta General Ordinària de 19 de desembre de 2018

El passat 19 de desembre de 2018 es va celebrar la Junta General Ordinària de col·legiades i col·legiats del COPC. L’acte va aplegar un gran nombre de col·legues que volien compartir amb la Junta de Govern aquest espai de trobada, conversa i col·laboració amb l’objectiu de construir un millor COPC.  

L’assemblea va començar amb la lectura i aprovació de l’acta de la Junta General Ordinària anterior, de 9 d’abril de 2018. La votació va donar com a aprovada l’acta amb l’acceptació prèvia de les esmenes que havien fet alguns col·legiats i col·legiades. 

El punt següent punt de l’ordre del dia va ser la presentació i aprovació dels pressupostos. Per fer aquesta presentació més entenedora i àgil, es va optar perquè diferents membres de la Junta expliquessin les iniciatives en les quals estaven treballant i quines implicacions econòmiques tenien. Va començar el degà del COPC, Guillermo Mattioli, qui va prendre la paraula per comentar que una aspiració de la Junta és reconèixer el treball i la dedicació dels grups de treball. Si bé establir un sistema de remuneració per a ells pot ser complex, s’aplicarà una fórmula diferent a través d’un concurs que premiarà projectes innovadors, creatius i que fomentin l’ocupabilitat, impulsats pels grups de treball. 

A continuació, Dolors Liria, vocal comissionada de desenvolupament professional i ocupabilitat, va apuntar les principals línies en aquest àmbit que inclouen una revisió exhaustiva dels convenis actuals, millora del procediment d’acreditacions, potenciar el servei de borsa de treball i els serveis d’orientació i assessorament professional, ampliació del programa Mentoring (Atenea, mentoria en emprenedoria, mentoria per a la recerca en l’àmbit científic) i estabilització de l’Escola de pràctica professional. A banda, es buscarà la innovació per mitjà de la creació de grups de treball específics, es crearan sinergies amb altres entitats i es buscaran nous nínxols de mercat.  

Tot seguit, va ser el torn d’Oscar Pino, vocal comissionat de recerca i universitats, qui va comentar que es reforçarà la col·laboració institucional amb les universitats que fan estudis de Psicologia (tant de Grau com de Màster) de tot el territori, es crearà el projecte de mentoria en l’àmbit científic, es realitzarà un estudi dels futurs nínxols de mercat que es puguin obrir per als professionals de la psicologia i es valorarà la continuïtat dels convenis de màsters i postgraus. 

Després va ser el moment de Laia Rosich, vicedegana, qui va parlar sobre els objectius en l’àrea de les tecnologies i de la comunicació. D’una banda, pel que fa a l’àrea de tecnologies de la informació i comunicació (TIC), alguns exemples de les accions que va presentar foren: millora i renovació dels equipaments de la sala d’actes i dels espais del COPC, amortització de l’Eina Global, reorganització del servei informàtic del Col·legi, creació de la comissió Psicologia i TIC i pilotatge de serveis. D’altra banda, respecte a l’àrea de comunicació, la vicedegana va destacar la reorganització de l’equip de comunicació, la millora del Psiara, l’obertura del canal de Youtube, la recerca d’aliances per a la creació d’una línia editorial pròpia, el pla de xarxes socials i la comunicació gràfica o tenir un millor coneixement de les necessitats de les persones col·legiades. 

I va tancar aquesta tanda d’explicacions en Jaume Descarrega, vocal i referent de la Comissió de Cultura, qui va proposar fer visible el maridatge entre cultura i psicologia, enfortir el compromís amb la salut de les persones a través de l'art, renovar els components de la comissió, proposar, recollir, col·laborar, difondre o impulsar diferents propostes culturals provinents dels quatre territoris i treballar en estreta col·laboració amb les seccions, els grups de treball i entitats i associacions externes. 

Per concloure amb la informació de la resta del pressupost del COPC, Ona Palau, tresorera, va fer un repàs als diferents quadres explicatius de les despeses i els ingressos de l’entitat. 

Els pressupostos i les assignacions de la Junta de Govern per al 2019 van ser aprovades per l’assemblea. Aquesta manera de presentar els pressupostos va ser elogiada per gran part dels assistents que van indicar que un tema feixuc s’havia explicat amb claredat i de manera atractiva. 

Posteriorment, es va donar pas a la proposta d’eliminació de la derrama per als nous col·legiats i col·legiades. El degà va explicar que per l'any vinent està previst el cobrament dels rebuts pendents i que es proposa que les noves persones que es col·legiïn no hagin de fer front a aquesta despesa. Es considera que aquesta manca d’ingressos no serà una gran pèrdua i que és de justícia després d’haver venut el local de Gran Via i haver amortitzat part de l'hipoteca. La proposta va ser aprovada per la Junta General. 

Gairebé ja en el tram final de la Junta General, el mateix degà va fer un repàs a l’acció de la Junta de Govern de maig a desembre. Mattioli va exposar que els darrers mesos han estat uns mesos vertiginosos d’aterrada i connexió amb problemes i decisions estimulants. Al llarg d’aquest període, marcat per diferents processos electorals, s’ha implementat el vot electrònic, s’ha efectuat la venda de 3 dels 4 locals de Gran Via, s’ha estret la relació amb les seccions, hi ha hagut un posicionament clar sobre el SISCAT (Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, Departament de Salut), s’ha avançat en la resolució de la situació del Defensor del Col·legiat/ada, s’han confeccionat els nous pressupostos i s’ha posat de manifest l’augment de la participació al Col·legi. 

En el torn obert de paraules, els col·legiats i col·legiades es van expressar sobre diferents qüestions que els inquietaven com la situació del Defensor del Col·legiat/ada, el pla del Gobierno sobre les Pseudoteràpies, el posicionament del COPC en relació amb el Fòrum de Diàleg Professional o la venda dels local de Gran Via. També es va demanar quines eren les mesures que es plantejaven per potenciar la psicologia no sanitària, quina era la situació del personal, si el COPC es podia adherir al Consell per a la República o si es podien penjar les actes de les juntes a la pàgina web. Totes les qüestions van ser contestades per part dels diferents membres de la Junta de Govern. 

Finalment, el degà va acomiadar l’acte agraint la nombrosa assistència a tots els col·legiats i col·legiades i desitjant-los unes bones festes i una bona entrada d’any.

 Podeu veure les fotografies de l'acte a la galeria d'imatges del COPC.