El dia 25 de gener de 2019, a l’edifici de La Tamarita de la Universitat Ramon Llull - Blanquerna de Barcelona, el doctorand i psicòleg coach acreditat Oriol Lugo Real, membre de la Secció de Psicologia Coaching del COPC, va defensar la seva tesi sobre "Eficàcia dels processos de Psicologia Coaching. Mesura dels canvis de la desitjabilitat de control, l'autoeficàcia general i l'actitud proactiva en processos de Psicologia Coaching".

La mesa del tribunal va estar constituïda pel president, Dr. Joan Boada Grau (també psicòleg coach acreditat i membre de la nostra secció), de la URV; el secretari, 
Dr. Oriol Lugo
Dr. Jordi Escartín Solanellas, de la UB; i la vocal, Dra. Carolina Palma Sevillano, de la URL..

En el projecte defensat es van exposar els resultats de la investigació que va dur a terme el nostre col·lega, sota la direcció del Dr. Carlos M. Moreno Pérez i la Dra. Eulàlia Ros Martrat (també psicóloga coach), i amb el suport de la nostra secció per a l’estudi de camp. Aquest és el resum del projecte:

En la pràctica de la Psicologia Coaching són escassos els estudis que mesuren l'eficàcia i els canvis transformacionals en els/les coachees després d'un procés de treball. Sorgeix la necessitat d’avaluar aquests canvis a partir de l’estudi de tres variables: Desig de Control, Autoeficàcia General i Actitud Proactiva.
Dr. Carlos M. Moreno, Dr. Joan Boada, Dra. Eulàlia Ros,
Dra. Carolina Palma, Dr. Oriol Lugo i  Dr. Jordi Escartín

Amb un seguit de 3 escales fiables i vàlides de mesura, s’han avaluat 3 grups de coachees (“grup experimental”) formats per professionals de l’àmbit educatiu que han passat per un procés de Psicologia Coaching (n = 65), i 3 grups que formen el “grup de control” (n = 61). El principal objectiu ha estat demostrar com abans i després d’aquest procés de 8 sessions es produeixen canvis, existint una relació entre els constructes de Desig de Control, l’Autoeficàcia General i l’Actitud Proactiva.

En comparar l’avaluació realitzada a la preintervenció amb la realitzada a la postintervenció, s’observa un increment significatiu a la puntuació total de l’escala de Desig de Control (F(1,112) = 6,17; p = 0,01; ηp 2 = 0,05) i també a l’escala d’Autoeficàcia (F(1,112) = 6,35; p = 0,01; η 2 = 0,05) en el grup experimental.

El fet que els individus hagin escollit els seus propis objectius, pot ser un dels factors que genera l’augment del Desig de Control i de l’Autoeficàcia, així com un baix nivell d’abandonament (6,2% en el grup experimental). No s’han obtingut canvis significatius en l’Actitud Proactiva, potser perquè els participants no s’han plantejat reptes que estimulin aquest factor. No s’ha realitzat una fase de seguiment, que podria haver afegit major consistència als resultats.

Paraules clau: Psicologia Coaching, eficàcia, desig de control, autoeficàcia general i actitud proactiva.

Un cop finalitzada la defensa i discusió de la tesi, el tribunal va comunicar al doctorand i persones assistents a l'acte, la qualificació global d'"Excel·lent". Dies després, en sessió diferent, va atorgar-li per unanimitat la menció "Cum laude".

Dr. Joan Boada, Dr. Oriol Lugo i Carmen Santos
Sent aquest un estudi pioner en el camp de la Psicologia Coaching, seria desitjable que, en un futur, aquesta línia pogués tenir continuïtat, comptant amb més participació i més projectes d’investigació.
Felicitats, Oriol! I moltes gràcies per compartir el teu esforç i la teva passió amb nosaltres!

Carmen Santos

Presidenta de la Secció de Psicologia Coaching