ARTESCENA SOCIAL Les Cadires

Les arts escèniques i la psicologia sumen esforços per eliminar la violència de gènere

 

Resultats

Artescena Social sempre utilitza diferents tècniques teatrals dins dels seus tallers orientades a:

Expressió corporal i oral
Dinàmiques de grup i cohesió
Improvisacions

En aquest cas, centrades en el tema de la violència de gènere i l’expressió de les emocions.

Les idees que van sorgint al llarg del procés es van tenir en compte a l’hora de crear l’acció teatral que es va portar a terme. De manera que queda recollit el treball realitzat per les persones participants als tallers.

Gràcies a aquesta dinàmica, es potencia l’autoconeixement, l’autoestima i l’apoderament de les persones que hi participen. Cal destacar que algunes de les persones participants mencionen el seu apoderament dins del grup i també en altres àmbits com ara a casa i afirmen sentir-se amb més capacitat de reacció davant de diferents dificultats. Pel que fa al grup, s’ha recollit la importància que té per a totes elles la socialització i valors com la col·laboració i la cohesió de grup.

 

Dins del projecte Les Cadires s’ha treballat tenint en compte els següents objectius:

Aconseguir mitjançant una disciplina artística fomentar la creativitat.
Treballar les habilitats personals i socials.
Potenciar la cohesió de grup, coneixement i acceptació de la diversitat.
Millorar les habilitats socials de cada un dels participants i incentivar el seu esperit crític i l'autoreflexió.

Compartir l’experiència, la reflexió mitjançant l’acció teatral Les Cadires en l’àmbit comunitari.
Afavorir l’aprenentatge de tècniques d’expressió individuals i de grup.
Donar la possibilitat d’aprendre a jugar, a treballar i conviure en grup.
Utilitzar el teatre com a eina de transmissió de valors educatius (respecte, solidaritat, companyonia, etc..).
Oferir l’oportunitat de sentir-se protagonistes de la vida cultural i en aquest cas implicar-se i lluitar contra la violència de gènere.
Millorar les habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques. Adquirir un enfocament artístic en l’execució i/o en el desenvolupament de les activitats, promovent la creativitat dels participants i la seva implicació en el conjunt de les activitats.
Potenciar la confiança i la valoració entre joves i grans, treballant el coneixement, l'autoestima i el respecte.

El fet de comptar amb la possibilitat de dedicar alguns tallers a aportacions relacionades amb el tema des dels coneixements de la teoria i la pràctica psicològica s’han considerat d’interès i les persones assistents als mateixos han expressat la seva valoració positiva i gratitud per l’enriquiment que suposen.

Des d’Artescena s’ha valorat molt positivament el treball de reflexió i apoderament que ha comportat el treball paral·lel amb les tècniques teatrals i els tallers realitzats des de l’àmbit de la psicologia. Han aportat la reflexió individual i grupal que un projecte social com Les cadires ha de plantejar perquè tingui una incidència més enllà de l'acció teatral.

En el projecte ha participat gent jove i gent gran, igual que en tots els projectes d’Artescena Social, ja que es parteix de la base que fomentant les relacions intergeneracionals a través d'un mitjà com el teatre o les arts escèniques es construeix comunitat i cohesió social.

D’altra banda, cal destacar també la projecció comunitària que l’associació sempre en compte en els seus projectes i l’interès per implicar diferents persones i entitats interessades en els temes socials que planteja cadascun dels seus projectes.

En el projecte Les Cadires cal agrair la col·laboració de:

La Biblioteca Marc de Vilalba per la cessió de l’espai, l’exposició de llibres el dia de l’acció teatral i la difusió del projecte
El Consorci de la Normalització Lingüística per a la difusió entre els participants a l’activitat Voluntariat per a la llengua per involucrar a més dones de diferents procedències i que resideixen a Cardedeu, a més de les que participen en els tallers d’Artescena Social.
L’associació d’escriptores Pasta de Full de Cardedeu que ha col·laborat en l’elaboració de textos en els seus tallers d’escriptura creativa.
Professionals que treballen o han treballat en l’àmbit de la violència de gènere i que de forma anònima han facilitat informació sobre les tasques que es realitzen en els diferents àmbits d’actuació i el seu testimoniatge particular, amb les dificultats i anècdotes viscudes: mosso d’esquadra, educadora social, psicòloga
L’establiment de relació i col·laboració mútua amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Pel que fa a les accions teatrals que es porten a terme sempre es parteix d’informació actualitzada sobre els temes a tractar. En aquest sentit, s’ha partit de relats basats en fets reals exposats per professionals, recollits en la bibliografia especialitzada en el tema. Dins dels textos seleccionats per a l’acció teatral es va incloure també la traducció del text sobre La violació de la Franca Rame, sobretot pensant en les situacions semblants, molt especialment amb els fets del cas de “la manada”, que malauradament són tant actuals i tant presents en la nostra societat en ple segle XXI.

L’acció teatral en el seu contingut, interpretació, música i les imatges de les notícies actuals projectades van formar part d’un conjunt impactant tant per a artistes com per al públic i va ser llargament comentat un cop finalitzada l’acció. La reacció del públic va ser molt emotiva i en finalitzar l’acte es va crear un ambient d’intercanvi d’impressions entre públic i artistes molt intens amb expressions de reconfort mutu.

Les principals opinions recollides van ser:

La impotència i ràbia per la injustícia que comporta la violència i la preocupació perquè tots els fets exposats encara formin part de la nostra realitat actual.
La necessitat de fer més accions de reivindicació com el que es planteja en aquest projecte per tal de sensibilitzar la població.
La importància de la tasca de prevenció i d’educació dels més joves.

El reportatge en què Ràdio Televisió Cardedeu va destacar la intenció reivindicativa en defensa de la dona dins del marc del Dia Internacional en contra de la Violència de Gènere va permetre un major ressò i difusió del projecte.

Es pot trobar informació sobre aquest i altres projectes a:

·         www.artescenasocial.com

·         www.merceclosmuntsant.wordpress.com