En el marc del IV Congreso Nacional de Psicología e International Symposium on Psychological Prevention (Vitoria-Gasteiz, 21-24 de juliol de 2019), organitzat biennalment per la Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y Profesional de la Psicología (Psicofundación) i el Consejo General de la Psicología de España, el 24 de juliol va tenir lloc la taula rodona “Psicologia Coaching: oportunitat vs. amenaça”, un tema de gran actualitat al nostre entorn professional i molt alineat amb el lema del congrés: “Nada de lo psicológico nos es ajeno”. 

A la taula, que va estar coordinada per Carmen Santos (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, COPC), van participar Teresa Rodeja (COPC), Pilar del Pueblo (COP Comunitat Valenciana), Isabel (COP Madrid) i Domingo González (COP Región de Murcia), psicòlegs/òlogues coaches acreditats/ades pels seus respectius COP, i membres de la División de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos (PTORH), del Consejo General de la Psicología. 

Domingo González, Isabel Aranda, Teresa Rodeja y Carmen Santos

Després d’una breu introducció de la taula i presentació dels/de les ponents, va començar una mena de diàleg d’experts/es al voltant d’aquestes preguntes que van servir d’eixos per al debat: 


·        Què anomenem Psicologia Coaching?
·        Què és un psicòleg/òloga coach?
·        Un psicòleg/òloga pot aplicar el coaching sense formació específica?
·        Es necessita supervisió per a exercir com a psicòleg/òloga coach?
·        Perquè són necessàries les acreditacions professionals?
·        Què valor afegit aporta el psicòleg/òloga coach?
·        I després de la “Declaración institucional sobre la Psicología Coaching”, què?
·        Psicologia Coaching: oportunitat vs. amenaça?

En finalitzar les intervencions dels/de les ponents, va tenir lloc un ric debat amb les persones assistents, sobre les preguntes anteriors i d’altres qüestions d’interès: competències i perfil professional, qualitat i rigor, diferenciació, identitat i marca personal, noves oportunitats, amenaces (internes i externes), “intrusisme” (tot i ser conscients que el coaching no està regulat), límits i/o confusió amb altres mètodes o aplicacions, intervenció en població “no clínica”, paper de les nostres institucions professionals, etc.

Amb l’ànim i el ferm compromís de seguir treballant tots/es plegats/ades per al nostre col·lectiu professional, la taula es va tancar amb aquesta frase emblemàtica:

“Si necessita, si busca un/a coach, procuri que sigui psicòleg/òloga;
            i si està acreditat/ada per un COP, molt millor!”

Així mateix, es van compartir aquests dos documents:

·        Declaración institucional sobre la Psicología Coaching
(Consejo General de la Psicología de España, 27 de abril de 2019)
Respon a la majoria de les preguntes plantejades en aquest debat.

·        9th International Congress of Coaching Psychology 2019
(London, 10th-11th October, 2019)

 

Domingo González, Carmen Santos, Teresa Rodeja e Isabel Aranda

Carmen Santos
Presidenta de la Secció de Psicologia Coaching