Projectes guanyadors dels Ajuts 0’7 del COPC: Implementació psicològica del Proyecto escuela activa 2019 en la Escuela Soldevila de Lima (Perú). Presentació del projecte i resultats.

 

Implementació psicològica del Proyecto escuela activa 2019
a l’ Escuela Soldevila de Lima (Perú
)
Presentació del projecte

 

En un context on la realitat no ens la podem ni imaginar aquelles persones que vivim en el món desenvolupat, submergits en la comoditat d’una sofisticada zona de confort, en un lloc on les condicions de vida fan difícil la consciència d’allò que anomenem “autoestima”, on somiar en un futur millor no s’imagina, ni de lluny, és on el suport de la psicologia té un valor enorme, quasi més que una altra cosa. Perquè només des de l’acompanyament d’ensenyar a assolir una ment capaç de veure, de reconèixer i discernir sobre les circumstàncies, de prendre consciència del tot que ens envolta, és quan podem fer un canvi real, òptim, malgrat el substrat on siguem.

I en aquest tipus de procés personal, en l’aprenentatge del redescobriment de l’individu com a unitat de la societat que contribueix amb les seves qualitats innates, la psicologia representa una clau essencial; no tan sols la pedagogia.

Per això, l’àmbit psicològic és el gran valor afegit de la nostra escola, l’Escola Soldevila, emmarcada entre barraques en els arenals desèrtics d’un extraradi de Lima, a Perú.

La psicòloga titular de l’escola, la Jèssica Vargas, és una lluitadora provinent d’aquesta zona i, per tant, coneixedora com ningú de la realitat que s’hi viu.

Però quina és realment aquesta realitat? Doncs, famílies desestructurades, violència de gènere, abusos a infants... en un nombre tant rellevant que no podeu ni imaginar.

I, a tot això, hem de sumar-hi la desnutrició, a més de la tremenda inseguretat ciutadana que hi ha.

No estem fent una valoració pessimista; nosaltres no ho som pas de pessimistes. Portem gairebé quinze anys de tasca contínua, fins al punt de ser un referent a la zona i haver sortit per la televisió estatal del Perú dues vegades com exemple de projecte humanitari. Però la realitat és aquesta i cal posar tots els elements sobre la taula, per tal de poder aportar el nostre granet de sorra de la manera més òptima.

La Jèssica no pot fer la feina sola; són massa famílies per atendre, massa dones, massa nenes i nens. I aquí és on l’aportació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya és clau aquest any, i també va ser-ho l’any passat.

La subvenció rebuda possibilita que puguem pagar-li un sou, no tan sols perquè pugui venir, sinó perquè assegurant la seva presència a l’escola, podem mantenir la vigència del conveni amb la Universitat César Vallejo (UCV), pel qual ens envien alumnes de la carrera de psicologia en pràctiques.

Sense ella no seria possible un acord d’aquest tipus, ja que per la UCV que tinguem una psicòloga titular és una condició sine qua non.

La Jèssica dirigeix i supervisa els estudiants i també, qüestió important, treballa el món personal de l’equip docent, ja que les nostres professores també tenen una realitat que hem d’acompanyar. Al Perú, i particularment en contextos així, no és fàcil.

A banda d’això, podrem posar un reforç de dos psicòlogues més, la Faviola Loyola i l’Heiner Muñoz. Així que, amb l’ajut del Col·legi Oficial de Psicologia  
La Jèssica, a l’esquerra, amb tres alumnes de la UCV
de Catalunya, podem formar un equip que permet abastar de manera integral la realitat de la dona (mares tantes vegades soles), les nenes i nens i l’equip docent. Total, 87 alumnes que provenen de més de 50 famílies i una plana docent d’11 persones es veuen afavorides en aquest àmbit tant necessari com és la psicologia.

 

El treball s’enfoca de manera individual, amb grups, tallers, visites a les cases de les famílies, etc.

Moltes gràcies !!!!!

 

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 4 de març de 2019
Raúl Arqueros
President d’ASIM

 

 

 

Implementació psicològica del Proyecto escuela activa 2019
en la Escuela Soldevila de Lima (Perú)

Resultats del projecte

 

INTRODUCCIÓ

El Departament Psicològic de la I.E.P. Soldevila va iniciar les seves activitats el dia 11 de març, tenint com objectiu atendre les necessitats emocionals, educatives, (problemes de conducta, aprenentatge i socialització), de convivència dels alumnes, docents i famílies de l’escola. Tot això tant l’àmbit individual com grupal amb consultes, tallers, etc.

L'equip liderat per la Jèssica Vargas està compost pels interns dels últims cicles de la carrera de psicologia de la Universitat César Vallejo (UCV).

 

ELS TALLERS AMB ALUMNES

En començar el curs fem un diagnòstic grupal del que les nostres nenes i nens viuen a les classes, així com durant l'esbarjo i també respecte a la seva situació familiar. Això ens fa arribar a la conclusió que havíem de treballar l’empatia i la comunicació, ja que es tendeixen a formar grups i no incloure les companyes o no compartir en grups.

Hem de tenir en compte que al Perú és molt fàcil que el color més o menys clar de la pell pot resultar un element separador, fins i tot dins d’una mateixa classe social.

 

Objectius

Bàsicament s’ha buscat desenvolupar, a través de tallers dinàmics, a través de jocs i material reciclable, amb els diferents graus:

 Habilitats socials integradores entre alumnes, en el context de les classes i en l’àmbit familiar.

 L’atenció i concentració, perquè l’estat d’alguns alumnes altera l’ambient general de l’aula.

 El millorament de l’expressió de les emocions, cosa que és un dels problemes que genera la realitat que es viu a la zona de barraques dels arenals.

 Reforçament de la motricitat fina en els més petits, ja que aquest és un dels problemes que ens trobem quan arriben a l’escola.

 

Dificultats

Al principi vam tenir certes dificultats respecte als següents punts:

 Nenes i nens poc socialitzats amb els quals no resultava fàcil treballar en grup.

 Poc interès per entendre les ordres donades.

 Poca cooperació d'alguns participants, sobretot en la primera sessió.

 Es reafirma la falta d’atenció i concentració. Encara que això també té a veure amb els seus nivells de desnutrició.

 Impuntualitat de les famílies a l'hora de recollir als seus fills després dels tallers.

 

Avaluació general dels tallers amb alumnes

Els nens es distreuen amb molta facilitat (coses que puguin estar al seu voltant, sons externs...). Inicialment van presentar dificultat per treballar en grup: ocasionant desordre amb el company del seu costat, amb algunes conductes agressives que segurament han après en l’àmbit familiar. A banda d’això, també hem de dir que vegades es mostraven molt cansats, cosa que té a veure, en una mesura prou important com per tenir-ho en compte, amb una alimentació deficient.

Després de les primeres sessions vam començar a tenir resultats:

 La feina amb nenes i nens ha sigut molt agraïda perquè en poc temps s’ha pogut crear un ambient harmònic. Tot això ha sigut possible perquè el canvi d’ambient i context de joc que es crea en els tallers afavoreix la motivació i entrega.

 Es van treballar normes i es va arribar a acords per poder captar la seva atenció.

 L’aprenentatge d’un ambient harmònic s’ha pogut replicar en les aules.

 Es van estipular sancions per les faltes de puntualitat (multes o feines a l’escola) i es va aconseguir que, en la majoria de casos, hi hagués un canvi d’actitud per part de les famílies.

 

També es determina que s’han de fer classes a les famílies sobre com optimitzar els recursos que tenen respecte a l’alimentació. Això ho farem al proper mes de febrer, en un cicle de tallers que començarem a fer a partir d’aquest 2019, sobre cultura de la salut.

 

ELS TALLERS AMB LES FAMÍLIES

En els tallers dirigits a les mares i pares dels nostres alumnes es van tractar els següents temes:

 Responsabilitat i estratègies per el desenvolupament d’habilitats en els nens en el context familiar.

 Control de la natalitat.

 

Avaluació general dels tallers amb famílies

Encara que la presència masculina no és gaire habitual, els resultats són bons perquè estem donant eines per tal que les mares puguin prendre consciència de detalls i la gestió dels problemes personals, familiars respecte a com gestionar també la relació amb els fills respecte a l’escola. Hem de tenir en compte que moltes mares no saben llegir ni escriure.

En principi els tallers afavoreixen que sentin que tenen un context amic on venir i que s’ha convertit en refugi per moltes de les mares.

 

LES SESSIONS INDIVIDUALS

Es treballa en tres àmbits diferents:

 Alumnes

 Mares de les famílies

 Personal de l’escola

 

Amb alumnes

A banda de la sol·licitud que puguin fer les pròpies famílies, les professores també suggereixen avaluacions psicològiques per determinats alumnes de les seves aules. Els problemes més habituals són:

 Problemes d’atenció i concentració.

 Manca de disciplina i control d’impulsos.

 Problemes per escriure (a causa de la seva realitat contextual moltes vegades ens venen a primària amb la psicomotricitat fina molt poc desenvolupada).

 Lentitud en la resposta a instruccions i problemes cognitius, moltes vegades per desnutrició en el moment de la gestació i des del naixement.

 Problemes en l’àrea afectiva.

 

I també es fan diferents tipus de tests:

 Test d'intel·ligència per a nens WISC-IV

 Test gestàltic visomotor de Bender

 Test de la figura humana

 Test de la família

 

Amb mares

També tractem a pares. Però és molt poc habitual que vinguin perquè no hi ha presència d’home a la casa o perquè no volen venir (un signe del seu masclisme).

El més freqüent que ens trobem amb les mares:

 Maltractament.

 Violacions (també de les filles).

 Manca d’autoestima.

 Mares soles, sense presència de parella a la casa.

 Una economia de pobresa de tercer món.

 

Avaluem la dinàmica familiar, les relacions entre germanes de diferents pare i compromís de la mare en el desenvolupament integral de la família, fent propostes així com el seguiment continuat.

Reiterem el que s’ha dit en l’apartat “Avaluació general dels tallers amb famílies”.

 

Amb professores

Bàsicament s’han tractat aspectes personals, per fer un seguiment de la seva realitat individual i familiar amb la finalitat que puguin donar la millor qualitat possible en la seva feina.

El resultat d’aquestes sessions, juntament amb les reunions pedagògiques setmanals, han permès cohesionar l’equip d’una manera realment òptima.
Sant Cugat del Vallès (Barcelona), novembre de 2019
Raúl Arqueros
President d’ASIM